Sindslidendes Netværk

Et stort community og socialt netværk, for mennesker med psykisk sårbarhed.

 

Hver femte vejledning er blevet slettet

Stor indsats har fjernet 21 procent af alle vejledninger i RHP. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Farmaceuter ansættes i psykiatriske akutmodtagelser

To regioner sætter gang i  tværgående projekter i værk med midler fra satspuljen, der skal sætte fokus på korrekt medicinering af psykiatriske patienter…. Psykiatri

Sexologiprofessor – Vi skal turde spørge til patienternes sexliv

Sexlivet bliver påvirket, når man får en psykisk sygdom. Alligevel er der en stor berøringsangst i psykiatrien, når det kommer til sex. Det vil sexologiprofessor, Annamaria Giraldi, lave om på…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Psykisk syge er sjældent i arbejde

Kun hver fjerde med en psykisk lidelse er i arbejde, viser en ny SFI-rapport…. Psykiatri

Terrorangreb – Psykiatriens kriseberedskab rykkede ud

Psykologer, læger og sygeplejersker fra Region Hovedstadens Psykiatri var på pletten på Bellahøj Politistation for at støtte vidner til skyderierne i København lørdag. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Indsats for børn og unge med psykiske lidelser får 71 mio. kr. fra Satspuljen

Tværfaglige, udgående teams skal sikre, at børn og unge med psykiske lidelser ikke mister tilknytning til skole og hverdag…. Psykiatri

Psykiatere: Kommuner svigter unge misbrugere

Kommunerne føler sig ofte afvist af psykiatrien, siger KL som svar på kritik fra danske børne- og ungepsykiatere…. Psykiatri

Farmaceuterne kommer

Alle akutmodtagelser i Region Hovedstadens Psykiatri får nu farmaceuter tilknyttet. Erfaringerne er positive. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatere savner fokus på sikkerheden i ny lov

Dansk Psykiatrisk Selskab hilser intentionerne bag regeringens udspil til en ny psykiatrilov velkomne, men savner blandt andet fokus på sikkerheden i psykiatrien…. Psykiatri

Poul Videbech rykker fra Aarhus til Glostrup

Efter at have arbejdet 25 år på Aarhus Universitetshospital, har overlæge og professor i psykiatri Poul Videbech fået nyt job på Psykiatrisk Center Glostrup…. Psykiatri

Forbrug af lægemidler mod psykoser er skævt fordelt

Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser, viser en analyse fra Apotekerforeningen…. Psykiatri

Regeringen fremlægger ny psykiatrilov

Sundhedsministeriet har fremlagt forslag til ny psykiatrilov, der blandt sigter mod at nedbringe brugen af tvang…. Psykiatri

Online træningsprogram skal hjælpe selvmordstruede

Daglige kognitive træningsopgaver via internettet har stor effekt for akut selvmordstruede. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Privatpraktiserende psykiater: Region Midt vil ikke lade os udrede patienter

Privatpraktiserende speciallæge fra Viborg undrer sig over, at Region Midt lader sygeplejersker udrede patienter i den regionale psykiatri. Hun og hendes kolleger bliver afvist, når de tilbyder deres hjælp, siger hun…. Psykiatri

Hjerneskadet psykiater: Patienter får hjælp

Får tilbud fra Region Midtjylland…. Avisen.dk – psykiatri

Hjerneskadet vestjysk psykiater risikerer at miste jobbet

Dødsfald og grove fejlbehandlinger kan koste jobbet…. Avisen.dk – psykiatri

Sundhedstyrelsen lod hjerneskadet psykiater praktisere i ni år

Sundhedsstyrelsen forsømte at reagere på en række advarsler mod en privatpraktiserende psykiater, der været involveret i både dødsfald og meget voldsomme fejlbehandlinger…. Psykiatri

Sygeplejersker udreder psykiatriske patienter

Lone_Thor_10

Manglen på psykiatere skubber sygeplejersker frem i forreste geled, hvor de på egen hånd hvor de på egen hånd gennemfører psykiatriske forsamtaler. Bagefter stiller psykiatere en diagnose, nogle gange uden at have mødt patienten…. Psykiatri

Fuldt hus til psykofarmaka-arrangement

400 mennesker deltog i”Fup og fakta om psykofarmaca”. Se slides fra arrangementet her. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

PsykiatriNyt – Virksomhedsplan 2015

Årets virksomhedsplan er klar og med den er retningen lagt for, hvordan vi skal udvikle Region Hovedstadens Psykiatri i 2015. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Speciallæger i samlet protest mod lukning af senge

62 læger har indtil videre deltaget i en underskriftsindsamling mod en lukning af en stribe åbne senge på Danmarks største psykiatriske hospital i Region Hovedstaden…. Psykiatri

Nye dyremodeller for skizofreni giver håb om bedre medicin

Det EU-finansierede udviklingsprojekt NewMeds, der blev kickstartet af Lundbeck for fem år siden, er ved at nå sin afslutning og præsenterer nu alle sine resultater. … Psykiatri

Dansk retspsykiater hjælper norsk lovudvalg

20141218LHO3216

I kølvandet på Breivik-massakren anbefaler Tilregnelighedsudvalget i Norge nu, at den norske regering ændrer loven for hvem, der fremover skal vurdere, om en borger var tilregnelig i gerningsøjeblikket…. Psykiatri

Forskere tog på kloster for at løfte retspsykiatrien

kloster

En retspsykiater, en kriminolog og en historiker med speciale i psykiatri er netop hjemvendt fra et to uger langt studieophold på klosteret San Cataldo ved den italienske Amalfikyst. … Psykiatri

Psykiatriske patienter indlægger sig selv med stor succes

Tre psykiatriske centre har skrevet kontrakter med deres patienter, der gør det muligt for patienterne at indlægge sig selv på særlige vilkår. På Psykiatrisk Center Frederiksberg oplever man et stigende antal, der melder sig til ordningen. … Nyheder fra Region

Fup & fakta om psykofarmaka

Brug af medicin – ikke mindst psykofarmaka – giver løbende grund til debat. Senest har Peter Gøtzsche i gangsat en debat om psykofarmaka. Derfor holder Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatriforeningernes Fællesråd nu et fælles arrangement, om hvad vi ved og

Temaaften om at være ung & pårørende

Det Sociale Netværk holder temaaften om unge, der er pårørende til psykisk sårbare. Mødet finder sted i Ballerup d. 13 januar…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Tiltrædelsesforelæsning – professor Annamaria Giraldi

Annamaria Giraldi blev pr. 1. august 2014 udnævnt til klinisk professor i sexologi ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Vil du være med til at udvikle psykiatrien?

For første gang i Danmark skal mennesker med psykiske sygdomme og deres pårørende involverestæt og systematisk i udviklingen afsundhedsvæsenet…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Vold og overfusninger på bosted kostede Pernille jobbet

Efter flere år med tiltagende vold og overfusniger fra beboere på et sjællandsk bosted for socialt udsatte, måtte Pernille sige stop. Nu slog lægen alarm over et vedvarende højt blodtryk og et helbred, der var ved at gå i sort….

Politisk krav efter tre drab: Bosteder skal kulegraves

Efter tre tre tragiske dødsfald bør arbejdsforholdene for ansatte på landets bosteder undersøges nøje, mener SF…. Avisen.dk – psykiatri

Behandling af unge med antidepressiv medicin er en opgave for specialister

Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen præciserer, at igangsætning af behandling med antidepressive lægemidler hos 18-24 årige med depression er en opgave for speciallæger i psykiatri…. Psykiatri

Ny psykiatriseng skaber tryghed

Prototypen på en ny psykiatriseng er blevet grundigt testet, både af brugere og personale. Erfaringerne er positive…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

PsykiatriNyt december 2014

Læs lederen om effektivitet, aktivitetsstyring og lave ventetider. Læs om vores nye Recoveryskole, om ny e-learning, der forebygger vold og trusler, om småbørnsambulatoriet, der nedbragte ventetiden bl.a. gennem forbedringer, og om forskning der viser, at selvmordsforebyggende terapi faktisk virker…. Nyheder

OUH skal betale erstatning for brud på menneskerettigheder

Odense Universitetshospital brød en 29-årig patients menneskerettigheder, da han blev tvangsfikseret i over 12 timer. Det koster sygehuset en erstatning…. Psykiatri

Nordentoftprisen går til Annette Erlangsen

Nordentoftprisen er i 2014 uddelt til seniorforsker og programleder Annette Erlangsen fra Forskningsenheden på Psykiatrisk Center København som en anerkendelse af hendes store forskningsindsats og engagement indenfor feltet selvmordsforebyggelse. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Inspirationskatalog – Tvang, ledelse og polyfarmaci

Mindre tvang, bedre ledelse og bedre rådgivning i forhold til brug af flere slags medicin samtidig. Det er blot nogle af punkterne i det nye inspirationskatalog for psykiatriske afdelinger, som er resultatet af det nationale projekt ’Den Gode Psykiatriske Afdeling’….

Fra Miami til Nyborg – ny e-learning om vold og trusler i psykiatrien vækker begejstring

Vold og trusler er et stort arbejdsmiljøproblem i psykiatrien. Et nyt e-learningprogram fra Region Hovedstadens Psykiatri vækker begejstring både i Danmark og udlandet…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Første spadestik Ny Psykiatri Bispebjerg

I dag tager Regionsrådsformand Sophie HæstorpAndersen første spadestik til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Sundhedsminister indleder opgør med unødvendige registreringer

NickHaekkerup2x1

Personale i psykiatrien slippe for at registreringer af ambulante besøg…. Psykiatri

Indsatsen for børn som pårørende skal styrkes i psykiatrien

Stor konference den 20-21. november skal forsøge at give svar på, hvordan man støtter og arbejder forebyggende med børn af forældre med psykisk sygdom…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Ny patientinformation skaber dialog og involvering

Region Hovedstadens Psykiatrisfælles, skriftlige patientinformation udkommer nu i version 2.0. Det reviderede materiale skal være med til at klæde patienter bedre på somaktive medspillere i eget behandlingsforløb…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Ny ADHD-medicin vinder frem

Lægemidlet Elvanse til behandling af ADHD er halvandet år efter lanceringen på det danske marked blevet et populært valg hos danske læger…. Psykiatri

Recovery-skole på vej i Region Hovedstadens Psykiatri

Recovery-indsatsen i Region Hovedstadens Psykiatri bliver nu styrket yderligere – både for personale, patienter og pårørende. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Kortere ventetid til de yngste patienter

Børnene bliver hurtigere udredt, forældrene er glade og medarbejderne oplever et bedre arbejdsmiljø. Det er resultatet af opnormering, men også af struktureret forbedringsarbejde i småbørnsambulatoriet på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afd. Glostrup…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

25-års jubilæum på PC Hvidovre

Psykiatrisk Center Hvidovre har fejret sit 25-års jubilæum med åbent hus og et stort symposium for alle interesserede…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Psykisk syge venter kortere tid

Fire ud fem regioner har formået at forkorte ventetiderne til psykiatrisk behandling…. Psykiatri

Fra Vestegnen til Skagen modtager pris fra Dansk Selskab for Distriktspsykiatri

Tillykke med den gyldne cykel 2014!… Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Tvangslukning skulle camouflere tomme senge på nyt hospital

Embedsmænd i Region Sjælland ville lukke en afdeling i Vordingborg og tvangsflytte patienterne for at undgå tomme sengepladser på nybygget psykiatrihospital i Slagelse…. Psykiatri

Sundhedsstyrelsen misforstod politianmeldelser i Sverige

Lars Søndergård arbejdede i 10 måneder i Sverige, mens han var fritstillet som klinikchef. Aktindsigt viser, at Sundhedsstyrelsen har arbejdet ud fra, at Søndergård blev politianmeldt for sit arbejde dér — men det er forkert…. Psykiatri