Sindslidendes Netværk

Et stort community og socialt netværk, for mennesker med psykisk sårbarhed.

 

»Lægeverdenen har betydet alt for mig«

jussi

Jussi Adler-Olsens forfatterskab og personlighed er formet af opvæksten i en lægepraksis og på psykiatriske hospitaler rundt om i landet, fordi hans far var en meget aktiv praktiserende læge, sexolog og psykiater…. Psykiatri

Styrelsen anbefaler middel til behandling af voksne med ADHD

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ny klinisk retningslinje for udredning og behandling hos voksne, som er sendt i høring. Styrelsen anbefaler methylphenidat som førstevalg…. Psykiatri

Systematisk medicingennemgang med nyt skema

Psykiatrisk Center Glostrup deltager i det landsdækkende Projekt Sikker Psykiatri. Første del af projektet handler om sikker medicinering. Netop nu testes et nyt skema til medicingennemgang, som på sigt rulles ud i hele Region Hovedstadens Psykiatri…. Nyheder fra Region Hovedstadens

Bedre rådgivning skal reducere brugen medicin i psykiatrien

Tværfaglige medicinteams skal rådgive sundhedspersonalet i psykiatrien og dermed reducere forbruget af medicin i den psykiatriske behandling…. Psykiatri

PsykiatriNyt oktober 2014

Læs om hvordan de forsøger at skabe et mere synligt personale på Psykiatrisk Center Ballerup, om folkeoplysning om psykisk sygdom og psykiatrisk behandling, og om familiesamtaler og RHPs nye rådgivnings- og chat-tjeneste Survivalkid.dk. Læs også om det mobile kontor i

RADS nedsætter nyt fagudvalg for ADHD

Et nyt fagudvalg skal udvikle mere detaljerede og ensartede retningslinjer til behandling af patienter med ADHD…. Psykiatri

Etisk blåstempling af Deep Brain Stimulation glæder psykiatriprofessor

Poul Videbech har længe arbejdet på at starte et klinisk forsøg med Deep Brain Stimulation til behandlingsresistens depression, og blåstemplingen glæder ham – men den vil ikke umiddelbart ændre noget…. Psykiatri

Praksislæger lukker midlertidigt for indsamling af patientdata

Styregruppen bag Dansk Almen Medicinsk Database (DAMD) lukker midlertidig for indsamlingen af patientoplysninger for flere sygdomsområder på grund af tvivl om lovligheden af registreringen…. Psykiatri

Strategi for brugerdeltagelse og Patienten som partner

Kom og hør om Region Hovedstadens Psykiatris nye strategi for brugerdeltagelse og Erik Riiskjærs nye bog ‘Patienten som partner’…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Regioner vil bruge mindre psykofarmaka

Et nyt tværfagligt team skal rådgive patienter om medicinering…. Avisen.dk – psykiatri

Ane Azalea Gildberg bliver ledende overlæge ved Regionspsykiatrien Horsens

Ane-Azalea-Gildberg2

Ane Azalea Gildberg er pr. 1. november ansat som ny ledende overlæge i Regionspsykiatrien Horsens…. Psykiatri

Danske forskerer forklarer overdødelighed hos skitzofrene

En forskergruppe fra Aalborg Universitetshospital har fundet af forklaringen på, hvorfor skitzofrene personer i gennemsnit lever 20 år mindre end resten af befolkningen…. Avisen.dk – psykiatri

Ups! Kommune lagde borgers private brev på nettet

Lolland Kommune kom ved en fejl til at lægge et 11 år gammelt brev fra Psykiatrisk Børne- og Ungecenter på hjemmesiden. Brevet indeholdt personfølsomme oplysninger…. Avisen.dk – psykiatri

Svindelsigtet psykiater havde sex med patient

Psykiater sigtet for bedrageri for 2,2 millioner…. Avisen.dk – psykiatri

Ny hjemmeside til børn og unge, der har psykisk sygdom tæt på

Psykisk sygdom kan give anledning til mange spørgsmål og bekymringer – ikke mindst hos de børn og unge, der står på sidelinjen som pårørende. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Sindets Dag. Bliver du set og hørt i psykiatrien

Temamøde om hvordan patientens egne mål og de pårørendes støtte indgår i behandlingsforløbet i psykiatrien… Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Fingeren på pulsen med tablets

Hver måned får afsnits- og centerledelse på Psykiatrisk Center Nordsjælland en rapport, der viser, hvor tilfredse – eller utilfredse – patienterne er på områderne kommunikation, behandling og recovery. De løbende tablet-undersøgelser harforeløbig resulteret i flere feedbackmøder, der skal styrke samarbejdet

Sikkerhed på botilbud

Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Kommune tager hul på tonye samarbejdsprojekter, der skal forbedre den fælles indsats for borgere med dobbeltdiagnoser ogborgere, der har behov for en særlig motivation og støtte for at følge den medicinske behandling…. Nyheder fra Region

Nyt antidepressivt middel lanceres først i Danmark

Brintellix fra Lundbeck er nu tilgængeligt på det danske marked… Psykiatri

Til kamp mod stereotyperne!

Folkeoplysning er en væsentlig og central sundhedsfaglig opgave, siger klinikchef Ida Hageman, som gerne optræder på både slap og stram line, når befolkningen skal oplyses om psykisk sygdom og psykiatrisk behandling…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Komité vil skærpe advarsler om bivirkninger ved depressionsmiddel

Patienter fra 75 år og opefter bør ikke behandles med Valdoxan, mener europæiske lægemiddelmyndigheder…. Psykiatri

Overvågning af patienter på antipsykotisk medicin halter

Region Hovedstaden vil med ny vejledning sikre bedre overvågning af patienter, der får store doser psykofarmaka…. Psykiatri

Bedre Psykiatri: Bæltefiksering skal forbydes

Vil forbyde bæltefiksering…. Avisen.dk – psykiatri

OP-team bringer kontoret ud til patienterne

Behandlingsplaner og journalnotater bliver skrevet sammen med patienten – med det samme. Og internettet bliver brugt aktivt i relations- og behandlingsarbejdet. Det mobile kontor – en bærbar computer med netforbindelse – letter praktikken og løfter fagligheden, siger sygeplejerske Per Hansen….

EL: Drop lange bæltfikseringer

EL vil gøre op mev fikeringer…. Avisen.dk – psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri skal nedlægge åbne senge – og åbne lukkede

Region Hovedstadens Psykiatri skal nedlægge, reducere og effektivisere for 33,4 mio. kr. – men får samtidig en lige så stor pose penge til bl.a. at styrke de lukkede afsnit. Det går ud over de åbne afsnit…. Psykiatri

Tysk ekspert i psykofarmakologisk behandling bliver professor i Aarhus

Stefan Leucht er blevet udnævnt adjungeret professor på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital…. Psykiatri

Politisk aftale styrker psykiatrien i Region Hovedstaden

Et politisk flertal tilfører en millionbevilling til psykiatrien i 2015…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Mød Psykiatrien på Sundhedsdage

Den 19.-21. september har du enunik chance for at se og høre,hvad der egentlig foregår på et psykiatrisk hospital. Prøv en kugledyne, prøv ‘er du rigtig klog’-quizzen, læg ADHD-puslespil, prøv hyperbrædtet og få indblik i psykiske sygdomme, og hvordan de

Vægge brydes ned mellem patienter og personale

Ned med sygeplejekontoret. Frem med et ’front-office’ uden vægge. På Psykiatrisk Center Ballerup nedbrydes fysiske barrierer for at fåmere synligt personale og mere inddragelse af patienter. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Politiker om ny tvangslov: »Psykiatere skal ikke have magten«

Holdningerne til foreslåede ændringer til tvangsloven er delte, og mens nogle læger mener, at det bliver nærmest umuligt at give de mest syge de rette doser medicin, glæder andre sig over udsigterne til mere dialog i behandlingen…. Psykiatri

Ubehandlet ADHD koster 2,8 mia. kr. om året

Ubehandlet ADHD koster statskassen dyrt i form af blandt andet tabte skatteindtægter og øgede offentlige ydelser…. Psykiatri

Region indfører én-månedsgaranti for alle patienter

Alle psykiatriske og somatiske patienter i Region Sjælland får fra 1. januar 2015 ret til udredning og behandling inden for én måned…. Psykiatri

Psykiatrien bejler til praktiserende læger om et tættere samarbejde

Overlæge Lene Eplov, Psykiatrisk Center Ballerup

Nyt forskningsprojekt skal undersøge, om udenlandske erfaringer med samarbejde mellem praksislæger og psykiatri til gavn for patienter med depression eller angst, kan overføres til Danmark…. Psykiatri

Ventetider på psykiatrisk behandling faldet markant

Region Hovedstadens Psykiatri forventer at kunne overholde den nye udrednings- og behandlingsret for hovedparten af patienterne pr. 1. september 2014…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Ny udredningsret og behandlingsgaranti for psykiatrien trådt i kraft

Fra i dag har patienter i psykiatrien næsten samme rettigheder som somatiske patienter…. Psykiatri

Børne- og ungdomspsykiatere: Tvang skal kræve samtykke fra forældre

Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab er tilfreds med, at nyt udkast til tvangslov lægger op til at fratage læger mulighed for at tvangsbehandle børn og unge uden forældrenes forudgående samtykke…. Psykiatri

PsykiatriNyt august 2014

Psykiatrien skal spare – og får nye penge: læs om processen for budget 2015. Du kan også se, hvor meget ventetiderne er faldet, høre, hvordan centralvisitationen udfører klinisk visitation af udvalgte patienter, læse om yngre lægers arbejdsmiljø og om, hvordan

Lægeforeningen: Mere tvang er en acceptabel bivirkning

Lægeforeningen har i flere år kæmpet for at få ændret sundhedsloven, så personalet på de somatiske afdelinger kan bruge tvang i behandlingen af f.eks. patienter med demens. … Psykiatri

Ny lov om tvang i somatikken afventer norsk evaluering

I flere år har en række foreninger inden for sundhedsområdet forsøgt at påvirke Folketinget til at acceptere en ændring af sundhedsloven, så det bliver muligt for personale i somatikken at tvangsbehandle inhabile patienter…. Psykiatri

Info om ECT

I pjecen ‘ECT – bedøvelse og behandling’ kan du læse om, hvordan ECT foregår i praksis i psykiatrisk behandling…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatere: Nye rettigheder for patienter kan spænde ben for sikkerheden

Regeringens ændringsforslag til loven om tvang skruer op for patienternes rettigheder – men det øger risikoen for, at de mest syge patienter bliver underbehandlet og bliver til fare for sig selv og andre, påpeger psykiaternes videnskabelige selskab…. Psykiatri

Psykiatriloven bliver misbrugt til at tvangsbehandle

jens_norbak

Personalet på somatiske afdelinger bruger i alt for høj grad psykiatriloven til tvangsbehandling af delirøse patienter i stedet for at klare det inden for sundhedslovens rammer, mener liaison-psykiater Jens Nørbæk. … Psykiatri

Tvang og bæltefikseringer sker ofte på somatiske afdelinger

Psykcenter_hvidovre

Omfanget af somatisk tvang er uventet stort, og flere af de somatiske patienter bliver bæltefikseret, viser pilotundersøgelse af overlæge Jens Nørbæk fra Liaison og Tilsyn på Psykiatrisk Center Hvidovre. … Psykiatri

Livsfarligt at ville hjælpe de svageste

FOA’s medarbejdere får tæsk på jobbet…. Avisen.dk – psykiatri

Henrik Day Poulsen: Jeg vil flyttes væk fra de mest syge patienter

henrikday

Hvis forslaget til den nye psykiatrilov vedtages, vil Patientklagenævnet få hjemmel til at diktere, hvor høje doser lægerne må bruge til de mest syge patienter. Det kan Henrik Day Poulsen ikke leve med…. Psykiatri

Psykiater udvikler app mod panikangst

Ny app hjælper ansatte på skadestue, praktiserende læger og patienter med at håndtere panikangst…. Psykiatri

Psykiatrien bygger til det hele menneske

Der skal bygges nyt til psykiatrien i Region Hovedstaden, og patienter og personalehar høje forventninger til byggeriet. De vil ikke bare have nye, moderne rammer; de vil have rammer der skaber tryghed, sikkerhed og plads til den enkelte – og

Fælles beslutningstagning i psykiatrien

Forskere og ledere fra Region Hovedstadens Psykiatri har netop udgivet en statusartikel om fælles beslutningstagning/shared decision making i psykiatrien i Ugeskrift for Læger…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Ny app skal styrke samarbejdet mellem patient og behandler

App’en hedder Momentum og skal hjælpe patient, læge og patientens kontaktpersoner med at træffe fælles beslutninger, der støtter den enkelte patients recovery-proces…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri