Sindslidendes Netværk

Et stort community og socialt netværk, for mennesker med psykisk sårbarhed.

 

Første spadestik Ny Psykiatri Bispebjerg

I dag tager Regionsrådsformand Sophie HæstorpAndersen første spadestik til Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Sundhedsminister indleder opgør med unødvendige registreringer

NickHaekkerup2x1

Personale i psykiatrien slippe for at registreringer af ambulante besøg…. Psykiatri

Indsatsen for børn som pårørende skal styrkes i psykiatrien

Stor konference den 20-21. november skal forsøge at give svar på, hvordan man støtter og arbejder forebyggende med børn af forældre med psykisk sygdom…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Ny patientinformation skaber dialog og involvering

Region Hovedstadens Psykiatrisfælles, skriftlige patientinformation udkommer nu i version 2.0. Det reviderede materiale skal være med til at klæde patienter bedre på somaktive medspillere i eget behandlingsforløb…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Ny ADHD-medicin vinder frem

Lægemidlet Elvanse til behandling af ADHD er halvandet år efter lanceringen på det danske marked blevet et populært valg hos danske læger…. Psykiatri

Recovery-skole på vej i Region Hovedstadens Psykiatri

Recovery-indsatsen i Region Hovedstadens Psykiatri bliver nu styrket yderligere – både for personale, patienter og pårørende. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Kortere ventetid til de yngste patienter

Børnene bliver hurtigere udredt, forældrene er glade og medarbejderne oplever et bedre arbejdsmiljø. Det er resultatet af opnormering, men også af struktureret forbedringsarbejde i småbørnsambulatoriet på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, afd. Glostrup…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

25-års jubilæum på PC Hvidovre

Psykiatrisk Center Hvidovre har fejret sit 25-års jubilæum med åbent hus og et stort symposium for alle interesserede…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Psykisk syge venter kortere tid

Fire ud fem regioner har formået at forkorte ventetiderne til psykiatrisk behandling…. Psykiatri

Fra Vestegnen til Skagen modtager pris fra Dansk Selskab for Distriktspsykiatri

Tillykke med den gyldne cykel 2014!… Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Tvangslukning skulle camouflere tomme senge på nyt hospital

Embedsmænd i Region Sjælland ville lukke en afdeling i Vordingborg og tvangsflytte patienterne for at undgå tomme sengepladser på nybygget psykiatrihospital i Slagelse…. Psykiatri

Sundhedsstyrelsen misforstod politianmeldelser i Sverige

Lars Søndergård arbejdede i 10 måneder i Sverige, mens han var fritstillet som klinikchef. Aktindsigt viser, at Sundhedsstyrelsen har arbejdet ud fra, at Søndergård blev politianmeldt for sit arbejde dér — men det er forkert…. Psykiatri

Psykiater Lars Søndergård er blevet overlæge i Slagelse

Lars_Soendergaard

Hovedpersonen i Glostrup-sagen, tidligere klinikchef Lars Søndergård, har fået job som overlæge i Slagelse. Forud er gået en lang og ifølge Søndergård selv ‘kafkask’ proces…. Psykiatri

Behandling af spiseforstyrrelser får nye rammer i Ballerup

I 2013 besluttede Regionsrådetat samle funktioner og aktiviteter for behandling af voksne med spiseforstyrrelser på Psykiatrisk Center Ballerup. Det hele samles ica. 6000 m² nybyggeri, og forslag til det kommende byggeri er netop nu på tegnebrættet…. Nyheder fra Region Hovedstadens

Film: Jeg er mere end bare en diagnose

Vendepunktet kom, da lægen spurgte ”Hvad kan jeg gøre for dig i dag? Hvad er dine ambitioner? Hvad har du lyst til? For du har vel ikke tænkt dig at blive hængende i distriktspsykiatrien hele året?” Lægens spørgsmål blev en

Nyt skema skal forhindre farlige kombinationer af medicin

Psykiatrisk Center Glostrup tester lige nu et nyt skema til medicingennemgang, som på sigt skal rulles ud i hele Region Hovedstadens Psykiatri…. Psykiatri

Mick Øgendahl: Jeg blev indlagt på psykiatrisk afdeling

Kunne ikke skelne mellem sine roller og virkeligheden…. Avisen.dk – psykiatri

Bedre Psykiatris nye formand: Psykiatrien er stadig underprioriteret

birgit-elgaard

Birgit Elgaard, der i weekenden blev udnævnt som ny formand for Bedre Psykiatri, revser regeringens psykiatriplan. De 2,2 mia. kr., psykiatrien fik tilført, er langt fra nok, siger hun. … Psykiatri

Psykiatrien i Vejle får ny midlertidig ledelse

andersmeinert

Den ledende overlæge og oversygeplejersken er blevet afløst…. Psykiatri

»Lægeverdenen har betydet alt for mig«

jussi

Jussi Adler-Olsens forfatterskab og personlighed er formet af opvæksten i en lægepraksis og på psykiatriske hospitaler rundt om i landet, fordi hans far var en meget aktiv praktiserende læge, sexolog og psykiater…. Psykiatri

Styrelsen anbefaler middel til behandling af voksne med ADHD

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en ny klinisk retningslinje for udredning og behandling hos voksne, som er sendt i høring. Styrelsen anbefaler methylphenidat som førstevalg…. Psykiatri

Systematisk medicingennemgang med nyt skema

Psykiatrisk Center Glostrup deltager i det landsdækkende Projekt Sikker Psykiatri. Første del af projektet handler om sikker medicinering. Netop nu testes et nyt skema til medicingennemgang, som på sigt rulles ud i hele Region Hovedstadens Psykiatri…. Nyheder fra Region Hovedstadens

Bedre rådgivning skal reducere brugen medicin i psykiatrien

Tværfaglige medicinteams skal rådgive sundhedspersonalet i psykiatrien og dermed reducere forbruget af medicin i den psykiatriske behandling…. Psykiatri

PsykiatriNyt oktober 2014

Læs om hvordan de forsøger at skabe et mere synligt personale på Psykiatrisk Center Ballerup, om folkeoplysning om psykisk sygdom og psykiatrisk behandling, og om familiesamtaler og RHPs nye rådgivnings- og chat-tjeneste Survivalkid.dk. Læs også om det mobile kontor i

RADS nedsætter nyt fagudvalg for ADHD

Et nyt fagudvalg skal udvikle mere detaljerede og ensartede retningslinjer til behandling af patienter med ADHD…. Psykiatri

Etisk blåstempling af Deep Brain Stimulation glæder psykiatriprofessor

Poul Videbech har længe arbejdet på at starte et klinisk forsøg med Deep Brain Stimulation til behandlingsresistens depression, og blåstemplingen glæder ham – men den vil ikke umiddelbart ændre noget…. Psykiatri

Praksislæger lukker midlertidigt for indsamling af patientdata

Styregruppen bag Dansk Almen Medicinsk Database (DAMD) lukker midlertidig for indsamlingen af patientoplysninger for flere sygdomsområder på grund af tvivl om lovligheden af registreringen…. Psykiatri

Strategi for brugerdeltagelse og Patienten som partner

Kom og hør om Region Hovedstadens Psykiatris nye strategi for brugerdeltagelse og Erik Riiskjærs nye bog ‘Patienten som partner’…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Regioner vil bruge mindre psykofarmaka

Et nyt tværfagligt team skal rådgive patienter om medicinering…. Avisen.dk – psykiatri

Ane Azalea Gildberg bliver ledende overlæge ved Regionspsykiatrien Horsens

Ane-Azalea-Gildberg2

Ane Azalea Gildberg er pr. 1. november ansat som ny ledende overlæge i Regionspsykiatrien Horsens…. Psykiatri

Danske forskerer forklarer overdødelighed hos skitzofrene

En forskergruppe fra Aalborg Universitetshospital har fundet af forklaringen på, hvorfor skitzofrene personer i gennemsnit lever 20 år mindre end resten af befolkningen…. Avisen.dk – psykiatri

Ups! Kommune lagde borgers private brev på nettet

Lolland Kommune kom ved en fejl til at lægge et 11 år gammelt brev fra Psykiatrisk Børne- og Ungecenter på hjemmesiden. Brevet indeholdt personfølsomme oplysninger…. Avisen.dk – psykiatri

Svindelsigtet psykiater havde sex med patient

Psykiater sigtet for bedrageri for 2,2 millioner…. Avisen.dk – psykiatri

Ny hjemmeside til børn og unge, der har psykisk sygdom tæt på

Psykisk sygdom kan give anledning til mange spørgsmål og bekymringer – ikke mindst hos de børn og unge, der står på sidelinjen som pårørende. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Sindets Dag. Bliver du set og hørt i psykiatrien

Temamøde om hvordan patientens egne mål og de pårørendes støtte indgår i behandlingsforløbet i psykiatrien… Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Fingeren på pulsen med tablets

Hver måned får afsnits- og centerledelse på Psykiatrisk Center Nordsjælland en rapport, der viser, hvor tilfredse – eller utilfredse – patienterne er på områderne kommunikation, behandling og recovery. De løbende tablet-undersøgelser harforeløbig resulteret i flere feedbackmøder, der skal styrke samarbejdet

Sikkerhed på botilbud

Region Hovedstadens Psykiatri og Københavns Kommune tager hul på tonye samarbejdsprojekter, der skal forbedre den fælles indsats for borgere med dobbeltdiagnoser ogborgere, der har behov for en særlig motivation og støtte for at følge den medicinske behandling…. Nyheder fra Region

Nyt antidepressivt middel lanceres først i Danmark

Brintellix fra Lundbeck er nu tilgængeligt på det danske marked… Psykiatri

Til kamp mod stereotyperne!

Folkeoplysning er en væsentlig og central sundhedsfaglig opgave, siger klinikchef Ida Hageman, som gerne optræder på både slap og stram line, når befolkningen skal oplyses om psykisk sygdom og psykiatrisk behandling…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Komité vil skærpe advarsler om bivirkninger ved depressionsmiddel

Patienter fra 75 år og opefter bør ikke behandles med Valdoxan, mener europæiske lægemiddelmyndigheder…. Psykiatri

Overvågning af patienter på antipsykotisk medicin halter

Region Hovedstaden vil med ny vejledning sikre bedre overvågning af patienter, der får store doser psykofarmaka…. Psykiatri

Bedre Psykiatri: Bæltefiksering skal forbydes

Vil forbyde bæltefiksering…. Avisen.dk – psykiatri

OP-team bringer kontoret ud til patienterne

Behandlingsplaner og journalnotater bliver skrevet sammen med patienten – med det samme. Og internettet bliver brugt aktivt i relations- og behandlingsarbejdet. Det mobile kontor – en bærbar computer med netforbindelse – letter praktikken og løfter fagligheden, siger sygeplejerske Per Hansen….

EL: Drop lange bæltfikseringer

EL vil gøre op mev fikeringer…. Avisen.dk – psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri skal nedlægge åbne senge – og åbne lukkede

Region Hovedstadens Psykiatri skal nedlægge, reducere og effektivisere for 33,4 mio. kr. – men får samtidig en lige så stor pose penge til bl.a. at styrke de lukkede afsnit. Det går ud over de åbne afsnit…. Psykiatri

Tysk ekspert i psykofarmakologisk behandling bliver professor i Aarhus

Stefan Leucht er blevet udnævnt adjungeret professor på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital…. Psykiatri

Politisk aftale styrker psykiatrien i Region Hovedstaden

Et politisk flertal tilfører en millionbevilling til psykiatrien i 2015…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Mød Psykiatrien på Sundhedsdage

Den 19.-21. september har du enunik chance for at se og høre,hvad der egentlig foregår på et psykiatrisk hospital. Prøv en kugledyne, prøv ‘er du rigtig klog’-quizzen, læg ADHD-puslespil, prøv hyperbrædtet og få indblik i psykiske sygdomme, og hvordan de

Vægge brydes ned mellem patienter og personale

Ned med sygeplejekontoret. Frem med et ’front-office’ uden vægge. På Psykiatrisk Center Ballerup nedbrydes fysiske barrierer for at fåmere synligt personale og mere inddragelse af patienter. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Politiker om ny tvangslov: »Psykiatere skal ikke have magten«

Holdningerne til foreslåede ændringer til tvangsloven er delte, og mens nogle læger mener, at det bliver nærmest umuligt at give de mest syge de rette doser medicin, glæder andre sig over udsigterne til mere dialog i behandlingen…. Psykiatri