Sindslidendes Netværk

Et stort community og socialt netværk, for mennesker med psykisk sårbarhed.

 

PsykiatriNyt: Tema om lean

De første lean-forløb i Region Hovedstadens Psykiatriblev søsat i april 2010. Siden da er der gennemførtlean-forløb ved 15 forskellige afsnit på 10 forskellige centre. Nu sætteslean-forløb i gang på tre hele centre. Målet er at etablere en forbedringskultur og skabe

Psykiatriudvalgsmøde om medicinering i psykiatrien

Tirsdag d. 29. august holdt regionsrådets Psykiatriudvalg møde, og blev bl.a. orienteret om initiativer vedr. medicinering i psykiatrien…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatri i et cirkustelt

55 sygeplejestuderende brugte i sidste ugetre dage på at lære det psykiatriske speciale bedre at kende. På Region Hovedstadens Psykiatris Sommerskole 2012 var auditoriet vanen tro skiftet ud med et stribet cirkustelt med udsigt over Roskilde Fjord. … Nyheder fra

Gennemgang af antipsykotisk medicinering af indlagte patienter er gennemført

I juli måned opgjorde Region Hovedstadens Psykiatri antallet af indlagte patienter, der en eller flere gange har modtaget behandling med olanzapin (antipsykotisk lægemiddel) i doser over den anbefalede. Der er i hele Region Hovedstadens Psykiatri tale om 58 patienter ud

Tvangsanvendelse på Psykiatrisk Center Københavns akutafsnit

Det er ukorrekt, når Dagens Medicin konkluderer, at antallet af tvangsfikseringer er steget voldsomt efter fald i medicinforbrug. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Tiltrædelsesforelæsning ved Professor Thomas Werge

100 års Psykiatrisk Genetik… Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Aftrapning af anvendelse af benzodiazepiner

Gennemgang af journaler viser, at der gennemsnitligt laves planer for aftrapning af benzodiazepiner for 34% af patienter i behandling med lægemidlet i Region Hovedstadens Psykiatri. Gennemgangen hviler dog på et meget spinkelt datagrundlag. Der iværksættes nu en mere grundig gennemgang,

50 mio. kr. til samarbejdsprojekter om udsatte grupper

Regionsrådet har afsat 150 mio. kr. over en treårig periode til at styrke samarbejdet mellem region og kommuner om udsatte grupper. Af denne pulje er Region Hovedstadens Psykiatri blevet tildelt knap 50 mio. kr. Det giver mulighed opstart af et

PsykiatriNyt – særnummer om budgetforlig 2012

Budgetforlig 2012: Fra besparelser til investeringer…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Pressemeddelelse: Et klart svigt på Psykiatrisk Center Glostrup

Den organisatoriske tilsynssag på Psykiatrisk Center Glostrup har sået tvivl om kvaliteten af behandlingen, og patienter kan have været i fare. Men Sundhedsstyrelsen er tilfreds med den positive udvikling på centret, og sagenafsluttes derfor her. … Nyheder fra Region Hovedstadens

Anvendelse af olanzapin i august 2012

Fortsat færre patienter behandles med høje doser af det antipsykotiske stof olanzapin…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

PsykiatriNyt: Særnummer om medicineringspraksis på Psykiatrisk Center Glostrup

I fredags kom Sundhedsstyrelsens vurdering af medicineringspraksis på Psykiatrisk Center Glostrup. PsykiatriNyt bringer uddrag af vurderingen, et overblik over de initiativer, der skal rette op på medicineringspraksis, samt direktør Martin Lunds kommentar til sagen…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Rørende radiodokumentar om psykiatrien

De kommende fire lørdage kan man lytte med, når Radio24syv tegner et rørende og morsomt portræt af livet på Psykiatrisk Center Amager. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

100 års psykiatrisk genetik

Professor Thomas Werge holder tiltrædelsesforelæsning på Psykiatrisk Center Sct. Hans den 5. oktober 2012 kl. 14.00. Alle er velkomne…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Børne- og ungdomspsykiatrien fusionerer

De tre børne- og ungdomspsykiatriske centre (Bispebjerg,Hillerød ogGlostrup) samles ledelsesmæssigt og administrativt fra 1. januar 2013…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Sindets dag 2012: Et liv med skizofreni – et liv i udvikling

Sindets dag afholdes tirsdag d. 9. oktober 2012 kl. 17-20 i Rigshospitalets auditorium 2, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Få kaffe, flødeboller og en snak om fordomme

Hver anden familie i Danmark har psykisk sygdom tæt inde på livet. Alligevel har mange den fordom, at mennesker med psykisk sygdom er farlige og ikke kan magte et arbejde – de fordomme skal nedbrydes. Derfor bliver borgere i hele

Promethazin ud af vejledning for akutbehandling

Efter rådgivning fra Sundhedsstyrelsen indgår promethazin ikke længere i vejledningen for behandling af akut psykotisk uro. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Ny hjemmeside om skizofreni

Psykiatrifondens nye hjemmeside www.skizofre9til5.dk henvender sig til alle, der møder skizofreni på jobbet. Blandt andet er der gode råd og konkretetilbagemeldinger fra patienter til personalet i psykiatrien…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Sindets dag 2012 blev en stor succes

Tirsdag d. 9. oktober mødte over 200 mennesker op i Rigshospitalets auditorium, for at høre om årets tema skizofreni. Vi markerede Sindets dag med spændende oplæg, der varierede mellem forskningsresultater, personlige beretninger og udstrækningsøvelser…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

PsykiatriNyt oktober 2012: Bag om budgettet

De årlige budgetforhandlinger er overstået, og den økonomiske ramme for driften og udviklingen af Region Hovedstadens Psykiatri næste år er på plads. Det markerer den endelige vedtagelse af en række store og spændende udviklingsprojekter i Region Hovedstadens Psykiatri. … Nyheder

Anvendelsen af olanzapin i september 2012

Fortsat færre patienter behandles med høje doser af det antipsykotiske stof olanzapin. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Ny rapport sætter fokus på det tværsektorielle ledelsessamarbejde

Projektet “Velfærdsledelse” tager fat i en af de helt store udfordringer i kølvandet på de organisatoriske ændringer mellem region og kommune – ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Hvordan har du oplevet din behandling i psykiatrien?

Vi vil gerne vide, hvordanpatienterne oplever at være i behandling hos os. Derfor søger vi deltagere til fokusgrupper der skal give direkte feedback til politikere, ledere og medarbejdere i psykiatrien…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Undersøgelse af patientforløb i psykiatrien

Den eksterne ekspertgruppe, der blev nedsat i forbindelse med undersøgelsen af medicineringspraksis i psykiatrien, har nu gennemført en omfattende farmakologisk undersøgelse af 91 patientjournaler ud af et samlet antal patientjournaler på 226. Et enkelt patientforløb vil blive kerneårsagsanalyseret, og vicedirektør

Anvendelsen af olanzapin i oktober 2012

En undersøgelse af anvendelsen af det antipsykotiske lægemiddel olanzapin i oktober viser et fortsat fald i døgndoser over 40 mg, set i forhold til antallet af patienter i behandling med olanzapin. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Rapporter om medicinering, ledelse og kommunikation i psykiatrien

Psykiatriudvalget drøfter tre rapporter, som er udarbejdet efter embedslægens undersøgelse af medicineringspraksis på Psykiatrisk Center Glostrup. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Pressemeddelelse: Tilfredshed med kritisk gennemgang og opbakning til genskabelse af tillid

Tre nye rapporter med konkrete anbefalinger skal forbedre behandlingen i Region Hovedstadens Psykiatri – primært gennem større fokus på medicinforbrug og inddragelse…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

En moderne retspsykiatri på internationalt niveau

Seks spændende bud på de fysiske rammer til fremtidens retspsykiatri i Region Hovedstaden bliver lige nu vurderet af en bedømmelseskomité. Buddene erdel af fase 1iprojektkonkurrencen forNy Retspsykiatri Sct. Hans…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

PsykiatriNyt december 2012

Læs om ny recoveryuddannelse, motion som terapi, interview med postdoc Mari Holen om patientidentitet og hvordan vi sætter patienten i centrum, og om, hvorfor vifremover kun skal akkrediteres efter én model…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Stor værdi i feedback fra patienter

Politikerne i regionen inviterede i november 2012 måned patienter og pårørende indenfor til at fortælle om deres oplevelser med behandlingen i Region Hovedstadens Psykiatri. Det var to meget lærerige møder med masser af god og konstruktiv feedback til psykiatrien…. Nyheder

Collabri – storstilet samarbejdsprojekt mellem psykiatri og praktiserende læger

Mennesker med angst og depression skal have tidlig hjælp, før sygdommen bliver så alvorlig, at den går ud over patienternes arbejdsevne og kræver hospitalsbehandling. Praktiserende læger og care managers fra Region Hovedstadens Psykiatri går nu i tæt samarbejde om et

PsykiatriNyt juli 2014

RHPs arbejde med forbedringerer et fyrtårn for resten af Region Hovedstaden – læs leder af Martin Lund, og find ud af, hvorfor. Du kan også læse mere om forbedringsarbejdet, om nedbringelse af ventetider frem til udrednings- og behandlingsretten, om en

Ny ret til hurtig udredning og behandling

Pr. 1. september 2014 får børn, unge og voksne ret til hurtig udredning og behandling i psykiatrien, afhængigt af sygdommens alvorlighed. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Solidt kick off for Sundhedsplatformen

Ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri havde tre dage i sidste uge mulighed for at snuse lidt til fremtidenselektroniske patientjournal. Mange mødte op til detre kick off-møder for at seEpic’s præsentation afden it-løsning, som skal implementeres i Region Hovedstaden og Region

Region Hovedstadens Psykiatris forskningspulje 2015 er i opslag

… Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Godt nyt til psykiatrien: Her er 2 milliarder

Der bliver postet 2,2 milliarder kroner i psykiatrien…. Avisen.dk – psykiatri

Blå blok fejrer flere penge til psykiatrien

Blå blok er glad for flere penge til psykiatrien…. Avisen.dk – psykiatri

Personale håber på mindre tvang i psykiatrien

Regeringen vil opkvalificere medarbejdere inden for psykiatri…. Avisen.dk – psykiatri

Børn med psykiske lidelser får nu hjælp

Psykiatrifond er glad for, at børn og unge er prioriteret i ny aftale…. Avisen.dk – psykiatri

Nu kan der søges penge til forsøg med bæltefri afdelinger

Sundhedsstyrelsen åbner op for satspuljemidlerne, så der nu kan søges om penge til psykiatriske afdelinger, som vil forsøge at klare sig uden remme og bælter. Pengene kan blandt andet bruges til miljøterapi og større involvering af de pårørende…. Psykiatri

Seks teams i konkurrence om at skabe rammerne for Ny Psykiatri Bispebjerg

Seks totalrådgiver teams er udvalgt – pba. 24 spændende bud fra ind- og udland – til at deltage i konkurrencen omca. 26.900 m² nybyggeri til fremtidens psykiatri på Bispebjerg…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

»Jeg følte, at jeg nok ikke var hård nok i filten«

bruun

PSYKIATEREN For psykiater Henriette Bruun har det været en befrielse at forlige sig med, at man aldrig kan stille alle tilfredse i en verden fuld af modstridende værdier. … Psykiatri

Sikringen har succes med oppegående fiksering

Patienter og personale på Sikringen er tilfrede med ordning såkaldt oppegående fiksering som afløser for indespærring eller bæltefiksering…. Psykiatri

Eksperter sår tvivl om regions millionkrav til psykiater

Region Nordjyllands udregning af etilbagebetalingskrav på 6,3 mio. kr. til psykiater holder ikke i retten, vurderer eksperter i sundhedsjura og sundhedsøkonomi…. Psykiatri

SST: Tvangsmedicinering efter udskrivning i psykiatrien

Tvangsmedicinering af svært syge psykiatriske patienter efter udskrivning vurderes meget forskelligt af patienter og behandlere. Efter en forsøgsperiode på fire år har Sundhedsstyrelsen evalueret ordningens effekt og vurderer, at det er ikke muligt at konkludere entydigt om opfølgningen skal indgå

Region kræver seks mio. kr. retur fra psykiater

Region Nordjylland kræver nu mere end seks mio. kr. retur af privatpraktiserende psykiater for behandlinger, der ikke kan dokumenteres at have fundet sted…. Psykiatri

Følg Region Hovedstadens Psykiatri på Linkedin

Nu kan du hente nyheder og inspirerende indspark fra Danmarks største psykiatriske hospital på LinkedIn. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

RHP på Folkemødet

Region Hovedstadens Psykiatri har været stærkt repræsenteret på den forgangne weekends folkemøde på Bornholm…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Sygeplejeråd: Flere ansatte til psykisk syge

Saxenhøj må ikke ske igen…. Avisen.dk – psykiatri