Sindslidendes Netværk

Et stort community og socialt netværk, for mennesker med psykisk sårbarhed.

 

PsykiatriNyt august 2014

Psykiatrien skal spare – og får nye penge: læs om processen for budget 2015. Du kan også se, hvor meget ventetiderne er faldet, høre, hvordan centralvisitationen udfører klinisk visitation af udvalgte patienter, læse om yngre lægers arbejdsmiljø og om, hvordan

Lægeforeningen: Mere tvang er en acceptabel bivirkning

Lægeforeningen har i flere år kæmpet for at få ændret sundhedsloven, så personalet på de somatiske afdelinger kan bruge tvang i behandlingen af f.eks. patienter med demens. … Psykiatri

Ny lov om tvang i somatikken afventer norsk evaluering

I flere år har en række foreninger inden for sundhedsområdet forsøgt at påvirke Folketinget til at acceptere en ændring af sundhedsloven, så det bliver muligt for personale i somatikken at tvangsbehandle inhabile patienter…. Psykiatri

Info om ECT

I pjecen ‘ECT – bedøvelse og behandling’ kan du læse om, hvordan ECT foregår i praksis i psykiatrisk behandling…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatere: Nye rettigheder for patienter kan spænde ben for sikkerheden

Regeringens ændringsforslag til loven om tvang skruer op for patienternes rettigheder – men det øger risikoen for, at de mest syge patienter bliver underbehandlet og bliver til fare for sig selv og andre, påpeger psykiaternes videnskabelige selskab…. Psykiatri

Psykiatriloven bliver misbrugt til at tvangsbehandle

jens_norbak

Personalet på somatiske afdelinger bruger i alt for høj grad psykiatriloven til tvangsbehandling af delirøse patienter i stedet for at klare det inden for sundhedslovens rammer, mener liaison-psykiater Jens Nørbæk. … Psykiatri

Tvang og bæltefikseringer sker ofte på somatiske afdelinger

Psykcenter_hvidovre

Omfanget af somatisk tvang er uventet stort, og flere af de somatiske patienter bliver bæltefikseret, viser pilotundersøgelse af overlæge Jens Nørbæk fra Liaison og Tilsyn på Psykiatrisk Center Hvidovre. … Psykiatri

Livsfarligt at ville hjælpe de svageste

FOA’s medarbejdere får tæsk på jobbet…. Avisen.dk – psykiatri

Henrik Day Poulsen: Jeg vil flyttes væk fra de mest syge patienter

henrikday

Hvis forslaget til den nye psykiatrilov vedtages, vil Patientklagenævnet få hjemmel til at diktere, hvor høje doser lægerne må bruge til de mest syge patienter. Det kan Henrik Day Poulsen ikke leve med…. Psykiatri

Psykiater udvikler app mod panikangst

Ny app hjælper ansatte på skadestue, praktiserende læger og patienter med at håndtere panikangst…. Psykiatri

Psykiatrien bygger til det hele menneske

Der skal bygges nyt til psykiatrien i Region Hovedstaden, og patienter og personalehar høje forventninger til byggeriet. De vil ikke bare have nye, moderne rammer; de vil have rammer der skaber tryghed, sikkerhed og plads til den enkelte – og

Fælles beslutningstagning i psykiatrien

Forskere og ledere fra Region Hovedstadens Psykiatri har netop udgivet en statusartikel om fælles beslutningstagning/shared decision making i psykiatrien i Ugeskrift for Læger…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Ny app skal styrke samarbejdet mellem patient og behandler

App’en hedder Momentum og skal hjælpe patient, læge og patientens kontaktpersoner med at træffe fælles beslutninger, der støtter den enkelte patients recovery-proces…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Forbedringer: Patienttilfredshed måles på tablets

Fremover måler Region Hovedstadens Psykiatripatienternes tilfredshed løbende og ikke kun en gang hvert tredje år, som det er tilfældet i dag. På den måde får ledere og medarbejdere hele tiden input til, hvor vi kan forbedre os. Målingerne foregår på

Psykisk syg anholdt for kvælertag på kvinde

Politiet ser på sagen med stor alvor…. Avisen.dk – psykiatri

Formand: Sådan forhindrer vi bosteds-drab

Mange sager om vold…. Avisen.dk – psykiatri

En e-mail fremmer empowerment og recovery

Den berømte familieterapeut og en af grundlæggerne af narrativ terapi, David Epston, underholdt i starten af juni 80 ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri om det at skrive breve og andre terapeutiske dokumenter til patienter og deres familier. På workshoppen faldt

»Jeg skal ofte forsvare mit valg over for andre mænd«

Overlæge i ungdomspsykiatri, Jakob Ørnberg, har valgt et fag, hvor han i det daglige hovedsageligt er omgivet af kvindelige kolleger…. Psykiatri

Styregruppe: Tal for skizofrenibehandling er ubrugelige

Behandlingen af skizofrene registreres så unøjagtigt i Den National Skizofrenidatadase, at tallene reelt ikke kan bruges til noget. Langt mere præcis registrering af den medicinske del af behandlingen er dog på vej…. Psykiatri

Forhadte bælter løsnet på 1,5 time

20140625_DSC1466

De politiske opråb om at nedbringe tvang i psykiatrien har i flere år runget hult i en udsultet psykiatri. Men den nye psykiatriaftale giver nyt håb…. Psykiatri

Ventelister

Læge: Pukkelafviklingen løfter behandlingen   Andreas Hoff, konstitueret 1. reservelæge på psykoterapeutisk klinik, psykiatrisk center København.  »Jeg oplevede arbejdet med at nedbringe ventelisterne som meget meningsfuldt. Behandling skal så vidt muligt gives, når lidelse står på — ikke når det

Afdelingslæge: Pukkelafvikling går ud over de sygeste

Danny-Reving-04

En nyansat afdelingslæge under Psykiatrisk Center Hvidovre blev bedt om at gennemføre startsamtaler for patienter henvist til ambulant udredning og behandling. Men han ville ikke, da det ville gå ud over de svageste patienter. … Psykiatri

The Sandmen rockede Lunden

The Sandmen spillede onsdag aften til sommerfest for beboere, medarbejdere, pårørende og samarbejdsparter på det socialpsykiatriske behandlings- og rehabiliteringstilbud Lunden i Brøndby. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Kortere venteliste kan give flere henvisninger

Da den nuværende behandlingsret til psykiatrisk behandling blev indført i 2009, fik det lægerne til at henvise  mange flere patienter til hospitalerne — psykiatrien frygter, at det vil ske igen…. Psykiatri

Lean-korps skal fjerne ventetider

Region Hovedstadens Psykiatri har iværksat en ambitiøs plan for at øge kapaciteten og tempoet og dermed at kunne nedbringe ventelisterne. Planen skal sikre, at hospitalet kan leve op til den nye udrednings- og behandlingsret. … Psykiatri

Yngre læger i psykiatrien: Vi er polyfilla i vagtskemaerne

En ny rapport fra Region Hovedstaden viser, at yngre læger samstemmende er utilfredse med introduktionsforløb i psykiatrien. Forløbet ruster dem ikke til at løse de opgaver, de står over for i dagligdagen, lyder kritikken… Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri skal spare 43 mio. kr.

Region Hovedstadens Psykiatri foreslår at lukke to psykiatriske skadestuer og nedlægge sengepladser som del af spareplan for samlet 43 mio. kr. på psykiatriområdet…. Psykiatri

Stor mangel på viden om ikke-medicinsk behandling af ADHD hos børn

Sundhedsstyrelsens nye nationale kliniske retningslinje for ADHD hos børn slår fast, at evidensen for ikke-medicinsk behandling af ADHD er særdeles mangelfuld. ADHD-foreningen frygter fravalg af metoderne og højt medicinforbrug…. Psykiatri

Radikale vil øremærke 60 mio. kr. til forskning i psykiatri

Der er behov for mere forskning på det psykiatriske områder, mener uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen…. Psykiatri

Psykiatri-forskning kan få stor millioncheck

Minister kræver mere viden…. Avisen.dk – psykiatri

PsykiatriNyt: Tema om lean

De første lean-forløb i Region Hovedstadens Psykiatriblev søsat i april 2010. Siden da er der gennemførtlean-forløb ved 15 forskellige afsnit på 10 forskellige centre. Nu sætteslean-forløb i gang på tre hele centre. Målet er at etablere en forbedringskultur og skabe

Psykiatriudvalgsmøde om medicinering i psykiatrien

Tirsdag d. 29. august holdt regionsrådets Psykiatriudvalg møde, og blev bl.a. orienteret om initiativer vedr. medicinering i psykiatrien…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatri i et cirkustelt

55 sygeplejestuderende brugte i sidste ugetre dage på at lære det psykiatriske speciale bedre at kende. På Region Hovedstadens Psykiatris Sommerskole 2012 var auditoriet vanen tro skiftet ud med et stribet cirkustelt med udsigt over Roskilde Fjord. … Nyheder fra

Gennemgang af antipsykotisk medicinering af indlagte patienter er gennemført

I juli måned opgjorde Region Hovedstadens Psykiatri antallet af indlagte patienter, der en eller flere gange har modtaget behandling med olanzapin (antipsykotisk lægemiddel) i doser over den anbefalede. Der er i hele Region Hovedstadens Psykiatri tale om 58 patienter ud

Tvangsanvendelse på Psykiatrisk Center Københavns akutafsnit

Det er ukorrekt, når Dagens Medicin konkluderer, at antallet af tvangsfikseringer er steget voldsomt efter fald i medicinforbrug. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Tiltrædelsesforelæsning ved Professor Thomas Werge

100 års Psykiatrisk Genetik… Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Aftrapning af anvendelse af benzodiazepiner

Gennemgang af journaler viser, at der gennemsnitligt laves planer for aftrapning af benzodiazepiner for 34% af patienter i behandling med lægemidlet i Region Hovedstadens Psykiatri. Gennemgangen hviler dog på et meget spinkelt datagrundlag. Der iværksættes nu en mere grundig gennemgang,

50 mio. kr. til samarbejdsprojekter om udsatte grupper

Regionsrådet har afsat 150 mio. kr. over en treårig periode til at styrke samarbejdet mellem region og kommuner om udsatte grupper. Af denne pulje er Region Hovedstadens Psykiatri blevet tildelt knap 50 mio. kr. Det giver mulighed opstart af et

PsykiatriNyt – særnummer om budgetforlig 2012

Budgetforlig 2012: Fra besparelser til investeringer…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Pressemeddelelse: Et klart svigt på Psykiatrisk Center Glostrup

Den organisatoriske tilsynssag på Psykiatrisk Center Glostrup har sået tvivl om kvaliteten af behandlingen, og patienter kan have været i fare. Men Sundhedsstyrelsen er tilfreds med den positive udvikling på centret, og sagenafsluttes derfor her. … Nyheder fra Region Hovedstadens

Anvendelse af olanzapin i august 2012

Fortsat færre patienter behandles med høje doser af det antipsykotiske stof olanzapin…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

PsykiatriNyt: Særnummer om medicineringspraksis på Psykiatrisk Center Glostrup

I fredags kom Sundhedsstyrelsens vurdering af medicineringspraksis på Psykiatrisk Center Glostrup. PsykiatriNyt bringer uddrag af vurderingen, et overblik over de initiativer, der skal rette op på medicineringspraksis, samt direktør Martin Lunds kommentar til sagen…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Rørende radiodokumentar om psykiatrien

De kommende fire lørdage kan man lytte med, når Radio24syv tegner et rørende og morsomt portræt af livet på Psykiatrisk Center Amager. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

100 års psykiatrisk genetik

Professor Thomas Werge holder tiltrædelsesforelæsning på Psykiatrisk Center Sct. Hans den 5. oktober 2012 kl. 14.00. Alle er velkomne…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Børne- og ungdomspsykiatrien fusionerer

De tre børne- og ungdomspsykiatriske centre (Bispebjerg,Hillerød ogGlostrup) samles ledelsesmæssigt og administrativt fra 1. januar 2013…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Sindets dag 2012: Et liv med skizofreni – et liv i udvikling

Sindets dag afholdes tirsdag d. 9. oktober 2012 kl. 17-20 i Rigshospitalets auditorium 2, Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Få kaffe, flødeboller og en snak om fordomme

Hver anden familie i Danmark har psykisk sygdom tæt inde på livet. Alligevel har mange den fordom, at mennesker med psykisk sygdom er farlige og ikke kan magte et arbejde – de fordomme skal nedbrydes. Derfor bliver borgere i hele

Promethazin ud af vejledning for akutbehandling

Efter rådgivning fra Sundhedsstyrelsen indgår promethazin ikke længere i vejledningen for behandling af akut psykotisk uro. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Ny hjemmeside om skizofreni

Psykiatrifondens nye hjemmeside www.skizofre9til5.dk henvender sig til alle, der møder skizofreni på jobbet. Blandt andet er der gode råd og konkretetilbagemeldinger fra patienter til personalet i psykiatrien…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Sindets dag 2012 blev en stor succes

Tirsdag d. 9. oktober mødte over 200 mennesker op i Rigshospitalets auditorium, for at høre om årets tema skizofreni. Vi markerede Sindets dag med spændende oplæg, der varierede mellem forskningsresultater, personlige beretninger og udstrækningsøvelser…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri