Sindslidendes Netværk

Et stort community og socialt netværk, for mennesker med psykisk sårbarhed.

 

Afgørelse vedr. klinikchef Lars Søndergård

Sundhedsstyrelsen har netop truffet en afgørelse i tilsynssagen vedrørende klinikchef på Psykiatrisk Center Glostrup Lars Søndergård. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Kodeks for god medicinsk behandling

Region Hovedstadens Psykiatri udvikler i et samarbejde mellem brugere, pårørende og fagfolk et kodeks for god medicinsk behandling. Første møde med brugere og pårørende blev afholdt i januar…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Ung forsker får L’Oréal-UNESCO legat

Seniorforsker Kamilla Miskowiak, Region Hovedstadens Psykiatri, har modtaget L’Oréal-UNESCO-prisen ’For Women in Science’. Med prisen følger 100.000 kroner til forskning i antidepressiv behandling med ’magnet-hjelm’…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Udvikling i anvendelse af olanzapin 2012

Anvendelsen af olanzapin er blevet undersøgt hver måned i 2012. Samlet set er der sket et markant fald i anvendelsen af døgndoser over 40 mg, set i forhold til antallet af patienter i behandling med olanzapin. … Nyheder fra Region

Patienter med bipolar lidelse eller kognitive vanskeligheder søges

Har du bipolar lidelse og kognitive vanskeligheder er der nu mulighed for at deltage i forsøg med den psykologiske behandlingsform kognitiv remediering. Alle kan henvende sig eller henvise til projektet, så længe inklusionskrav opfyldes. Sidste frist for henvendelse er 15.

Anne Hertz konstitueret vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri

Direktionen har efter aftale med koncerndirektionen besluttet at konstituere Anne Hertz i stillingen som vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri. Martin Lund glæder sig til samarbejdet…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Virksomhedsplan 2013

Region Hovedstadens Psykiatri har fem strategiske indsatsområder, der skal bringe psykiatrisk behandling og pleje tættere på visionerne for fremtidens psykiatri. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

PsykiatriNyt februar 2013

Læs om selvmordsforebyggelse i forskning og nybyggeri, forebyggelse af livsstilssygdomme blandt mennesker med skizofreni og den nye PsykInfo…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Rejsegilde på Lunden

Til sommer står 12 nye boliger klar på det socialpsykiatriske botilbud Lunden i Brøndbyøster. Ved det nylige rejsegilde var stemningen høj – og forventningerne overstrålede næsten forårssolen…… Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Gå på opdagelse i psykiatriens verden til Sundhedsdagene

Kom og besøg Region Hovedstadens Psykiatri til Sundhedsdagene i Øksnehallen den 22.-24. marts. Det bliver tre spændende dage med masser af aktiviteter for børn og voksne, og det er gratis at være med. Du kan bl.a. konfrontere din angst for

Sundhedsdage: Dialogmøde om børn og unge i psykiatrien

Lørdag den 23. marts kl. 10-12 holder Region Hovedstaden dialogmøde i Øksnehallen med regionens politikere om børn og unge i psykiatrien. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Strategi for brugerinddragelse i psykiatrien på vej

Region Hovedstadens Psykiatri udvikler en ny strategi for inddragelse af og samarbejde med patienter og pårørende…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Stærke kræfter til lean-arbejdet

Region Hovedstadens Psykiatri er i fuld gang med at indføre lean-metoder. Målet er bedre, mere sammenhængende og effektive forløb for alle patienter. En ny lean-stab skal støtte forbedringsarbejdet på centrene…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

4-årig videreuddannelse til specialpsykolog indenfor børne- og ungdomspsykiatrien

15 uddannelsesforløb til specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri opslås til besættelse pr. 1. september 2013…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Indstil kandidater til Nordentoft-prisen

Ny pris til praktikere og forskere, der gør en særlig indsats for selvmordsforebyggelse…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Sundhedsdage 2013: Blandt edderkopper og kugledyner

Der var rig lejlighed til at se sine fobier i øjnene, til at putte sig under kugledyner – og frem for alt til at lære mere om livet med en psykisk sygdom, da Region Hovedstadens Psykiatri deltog i Sundhedsdagene 2013….

Forskningens Døgn ’13

Kom til Forskningens Døgn ´13 fredag d. 3. maj kl. 14.30-17.00, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, auditorium 1…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Nyt informationscenter slår dørene op til viden om psykisk sygdom

”Viden der får dig videre” sådan lyder sloganet for Region Hovedstadens nye PsykInfo – et psykiatrisk informationscenter – som netop har slået dørene op i Rosengården i indre København. Med sin centrale placering tæt ved Nørreport Station er PsykInfo synlig

PsykiatriNyt april 2013

Anvendelsen af tvang skal nedbringes. Ny bølge af gennembrudsprojektet vil afprøve forskellige aktiviteter med netop dette formål. Der er nye instruktionsfilm om tvang på vej. Og på botilbuddet Orion har man gode erfaringer med konflikthåndteringsmetoden Durewall. … Nyheder fra Region

Glem pillerne: Ny opfindelse mod depression

Magnethjelm kan kurere svær depression…. Avisen.dk – psykiatri

Aktuel debat om antidepressiv medicin

Der er aktuelt en urimelig hård debat i medierne om antidepressiv medicin, hvor mange nuancer forsvinder. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

PsykiatriNyt nr. 2 april 2013

Læs bl.a. om brugerinddragelse i byggeprojekter, KRAM ogom vinderprojektet i konkurrencen om øget trivsel og nærver… Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Høj patienttilfredshed i psykiatrien

Mere end 90% tilfredse patienter er en cadeau til medarbejdere og ledere, siger konstitueret vicedirektør Anne Hertz. Patienter og pårørende oplever personalet som lyttende og forståelige i dialogen om indlæggelse og ambulant behandling…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Spørgeskemaundersøgelse fra Psykiatrifonden om skizofreni

Psykiatrifondens landsdækkende indsats om skizofreni undersøger i april og maj 2013, hvordan mennesker med skizofreni i Danmark oplever psykiatrien, og hvad der fremmer – og hindrer – deres recovery…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Mød Psykiatrien i Danmarks Internationale Region

Hvordan opleves en psykose? Hvad siger den nyeste forskning om psykiske sygdomme hos børn og unge? Hvordan behandler man unge med skizofreni? Hvad ved man om sammenhængen mellem psykisk sygdom og livsstil?… Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Ny kampagne om KRAM i psykiatrien

Ny kampagne sætter fokus på sund livsstil blandt mennesker med psykisk sygdom. Film, pjecer, plakat og håndbog giver gode råd om kost, rygning, alkohol og motion (KRAM) og inspirerer til nye, sundere vaner…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

PsykiatriNyt maj 2013

Læs om, hvad patienter og pårørende er tilfredse eller utilfredse med. Om syv vigtige pointer i udviklingen af sundhedsvæsenet. Om det nye gadeplansteam, der hjælper hjemløse med psykisk sygdom. Og om lægen, der giver koncert med World Doctors’ Orchestra…. Nyheder

Ansættelser af medarbejdere med brugerbaggrund

Den 1. juni 2013 starter seks personer med brugerbaggrund på seks døgnafsnit på henholdsvis Psykiatrisk Center København,Psykiatrisk Center Frederiksberg og Psykiatrisk Center Ballerup. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

En smuk have, der indbyder til aktivitet

I den ene ende dominerer lyden af de rytmiske dunk fra en basketball. I den modsatte ende er der plads til fuglekvidder og rislende vand. Træningshaven på Psykiatrisk Center Frederiksberg stimulerer alle sanser…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

4-årig videreuddannelse til specialpsykolog indenfor psykiatrien

30 uddannelsesforløb til specialpsykologuddannelsen i psykiatri opslås til besættelse pr. 1. december 2013…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Ny udredningsret i september 2014

Fra september 2014 indføres en udredningsret til psykiatriske patienter på to måneder, og fra 2015 er fristen én måned som i resten af sygehusvæsenet…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

2-årig specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi

Skolen for Kognitiv Adfærdsterapi udbyder nu igen en to-årig specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi. Uddannelsen retter sig mod læger og psykologer, som ønsker at specialisere sig inden for den kognitive psykoterapeutiske metode i arbejdet med voksne patienter. … Nyheder fra Region

Ny centerchef på Psykiatrisk Center København

Karin Garre er ansat i stillingen som centerchef på Psykiatrisk Center København pr. 1. september 2013…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Oplev når vinderen af Ny Retspsykiatri Sct. Hans bliver offentliggjort

Hvilket arkitektteam skal lægge tegninger til Danmarks største retspsykiatriske afdeling på Psykiatrisk Center Sct. Hans – et historisk projekt til en halv milliard kroner? Det finder du ud af på onsdag, hvor vinderen af den prestigefyldte konkurrence Ny Retspsykiatri Sct.

Børn som pårørende i psykiatrien

Region Hovedstadens Psykiatri styrker i samarbejde med Psykiatri Skåne indsatsen overfor børn som pårørende i psykiatrien…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Konference om brugerdeltagelse i Region Hovedstadens Psykiatri

Vi ved, at brugerinddragelse skaber bedre patientforløb – både i forhold til patienternes tilfredshed og oplevelse af psykiatrien og i forhold til behandlingseffekt og recovery. Langt de fleste ved godt, at patienten skal være i centrum for behandlingen, men vi

Fremtidens retspsykiatri bruger naturens helbredende kræfter

Region Hovedstaden præsenterede onsdag eftermiddagvinderen af arkitektkonkurrencen Ny Retspsykiatri Sct. Hans. Vinderen har formået at skabe en helende arkitektur i pagt med naturen. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Når behandlingen sker i bælte

- informationsaften om tvang i psykiatrien.Hvordan opleves det at være udsat for tvang? Hvad siger lovgivningen, og hvilke rettigheder har patienten? Hvilke overvejelser gør personalet inden de bruger tvang, og hvad er det konkret der sker? Det er nogle af

Region Hovedstadens Psykiatris forskningspulje 2014 er nu blevet fordelt

Region Hovedstadens Psykiatris forskningspulje 2014 er nu blevet fordelt, og der er bevilget 4 ph.d.-stipendier og 3. post.doc.-stipendier…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

PsykiatriNyt juni 2013

Læs om det nyemonitoreringssystem, og hvorfor det er godt at overvåge medicinanvendelsen. Omnyt Kodeks for god behandling med medicin, som skal hjælpe patient og læge til at samarbejde om behandlingen. Om uhensigtsmæssig dokumentation, byggeprojektet på Psykiatrisk Center Sct. Hans og

EN AF OS-ambassadører i Hjernekassen på P1

Hvordan er det at have en psykisk sygdom? Det kan du blive klogere på mandag den 12. august kl. 10.03, når Peter Lund Madsen får besøg i Hjernekassen. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Systematisk medicinovervågning giver markant fald i ordinationen af høje doser olanzapin

Region Hovedstadens Psykiatri har opnået store resultater siden hospitalet i sommeren 2012 systematisk begyndte at overvåge sit medicinforbrug manuelt. Hospitalet har nu indført et banebrydende it-system, der i endnu højere grad kan hjælpe personalet med at holde øje med deres

Stor interesse for at skabe rammerne til fremtidens psykiatri på Bispebjerg

24 totalrådgiverteams fra både ind- og udland har anmodet om prækvalifikation til projektkonkurrencen for byggeprojektet Ny Psykiatri Bispebjerg. Hermed har Region Hovedstaden fået et flot udgangspunkt for den kommende projektkonkurrence om 26.900 m² nybyggeri…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Ny App guider dig til nærmeste akutmodtagelse og akuthjælp

Danske Regioner står bag ny landsdækkende mobil-app, der hjælper med hurtigt at få overblik over mulighederne forakuthjælp. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Vejen ud af borderline

Ca. 10 % af befolkningen har en personlighedsforstyrrelse, hvilket kommer til udtryk på den måde man føler, tænker og forholder sig til andre mennesker på. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

LUP 2013 – vi undersøger patienternes tilfredshed

Den 2. september bliver anden runde af Den Landsdækkende Patienttilfredshedsundersøgelse i Psykiatrien (LUP) skudt i gang…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Psykisk syge børn og unge skal visiteres centralt fra 1. september 2013

Alle henvisninger til udredning og behandling på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Region Hovedstaden skal fra 1. september 2013 sendes til den nyoprettede centrale visitation (CVI-BUP). … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Professorat i psykiatri med fokus på klinisk sexologi

Region Hovedstadens Psykiatri har netop opslået et professorat i psykiatri med fokus på klinisk sexologi i samarbejde med Københavns Universitet…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

EN AF OS på Wonderfestiwall

Er du blevet stemplet i dag? Sådan lød ordene fra EN AF OS-ungeambassadører, mens de satte et EN AF OS rødt stempel på arme og ben af de besøgende festivalgæster…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Visionskonference om brugerdeltagelse i psykiatrien

Her finder du oplæg og film fra dagen…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri