Sindslidendes Netværk

Et stort community og socialt netværk, for mennesker med psykisk sårbarhed.

 

Bedre Psykiatri: Bæltefiksering skal forbydes

Vil forbyde bæltefiksering…. Avisen.dk – psykiatri

OP-team bringer kontoret ud til patienterne

Behandlingsplaner og journalnotater bliver skrevet sammen med patienten – med det samme. Og internettet bliver brugt aktivt i relations- og behandlingsarbejdet. Det mobile kontor – en bærbar computer med netforbindelse – letter praktikken og løfter fagligheden, siger sygeplejerske Per Hansen….

EL: Drop lange bæltfikseringer

EL vil gøre op mev fikeringer…. Avisen.dk – psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri skal nedlægge åbne senge – og åbne lukkede

Region Hovedstadens Psykiatri skal nedlægge, reducere og effektivisere for 33,4 mio. kr. – men får samtidig en lige så stor pose penge til bl.a. at styrke de lukkede afsnit. Det går ud over de åbne afsnit…. Psykiatri

Tysk ekspert i psykofarmakologisk behandling bliver professor i Aarhus

Stefan Leucht er blevet udnævnt adjungeret professor på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital…. Psykiatri

Politisk aftale styrker psykiatrien i Region Hovedstaden

Et politisk flertal tilfører en millionbevilling til psykiatrien i 2015…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Mød Psykiatrien på Sundhedsdage

Den 19.-21. september har du enunik chance for at se og høre,hvad der egentlig foregår på et psykiatrisk hospital. Prøv en kugledyne, prøv ‘er du rigtig klog’-quizzen, læg ADHD-puslespil, prøv hyperbrædtet og få indblik i psykiske sygdomme, og hvordan de

Vægge brydes ned mellem patienter og personale

Ned med sygeplejekontoret. Frem med et ’front-office’ uden vægge. På Psykiatrisk Center Ballerup nedbrydes fysiske barrierer for at fåmere synligt personale og mere inddragelse af patienter. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Politiker om ny tvangslov: »Psykiatere skal ikke have magten«

Holdningerne til foreslåede ændringer til tvangsloven er delte, og mens nogle læger mener, at det bliver nærmest umuligt at give de mest syge de rette doser medicin, glæder andre sig over udsigterne til mere dialog i behandlingen…. Psykiatri

Ubehandlet ADHD koster 2,8 mia. kr. om året

Ubehandlet ADHD koster statskassen dyrt i form af blandt andet tabte skatteindtægter og øgede offentlige ydelser…. Psykiatri

Region indfører én-månedsgaranti for alle patienter

Alle psykiatriske og somatiske patienter i Region Sjælland får fra 1. januar 2015 ret til udredning og behandling inden for én måned…. Psykiatri

Psykiatrien bejler til praktiserende læger om et tættere samarbejde

Overlæge Lene Eplov, Psykiatrisk Center Ballerup

Nyt forskningsprojekt skal undersøge, om udenlandske erfaringer med samarbejde mellem praksislæger og psykiatri til gavn for patienter med depression eller angst, kan overføres til Danmark…. Psykiatri

Ventetider på psykiatrisk behandling faldet markant

Region Hovedstadens Psykiatri forventer at kunne overholde den nye udrednings- og behandlingsret for hovedparten af patienterne pr. 1. september 2014…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Ny udredningsret og behandlingsgaranti for psykiatrien trådt i kraft

Fra i dag har patienter i psykiatrien næsten samme rettigheder som somatiske patienter…. Psykiatri

Børne- og ungdomspsykiatere: Tvang skal kræve samtykke fra forældre

Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab er tilfreds med, at nyt udkast til tvangslov lægger op til at fratage læger mulighed for at tvangsbehandle børn og unge uden forældrenes forudgående samtykke…. Psykiatri

PsykiatriNyt august 2014

Psykiatrien skal spare – og får nye penge: læs om processen for budget 2015. Du kan også se, hvor meget ventetiderne er faldet, høre, hvordan centralvisitationen udfører klinisk visitation af udvalgte patienter, læse om yngre lægers arbejdsmiljø og om, hvordan

Lægeforeningen: Mere tvang er en acceptabel bivirkning

Lægeforeningen har i flere år kæmpet for at få ændret sundhedsloven, så personalet på de somatiske afdelinger kan bruge tvang i behandlingen af f.eks. patienter med demens. … Psykiatri

Ny lov om tvang i somatikken afventer norsk evaluering

I flere år har en række foreninger inden for sundhedsområdet forsøgt at påvirke Folketinget til at acceptere en ændring af sundhedsloven, så det bliver muligt for personale i somatikken at tvangsbehandle inhabile patienter…. Psykiatri

Info om ECT

I pjecen ‘ECT – bedøvelse og behandling’ kan du læse om, hvordan ECT foregår i praksis i psykiatrisk behandling…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatere: Nye rettigheder for patienter kan spænde ben for sikkerheden

Regeringens ændringsforslag til loven om tvang skruer op for patienternes rettigheder – men det øger risikoen for, at de mest syge patienter bliver underbehandlet og bliver til fare for sig selv og andre, påpeger psykiaternes videnskabelige selskab…. Psykiatri

Psykiatriloven bliver misbrugt til at tvangsbehandle

jens_norbak

Personalet på somatiske afdelinger bruger i alt for høj grad psykiatriloven til tvangsbehandling af delirøse patienter i stedet for at klare det inden for sundhedslovens rammer, mener liaison-psykiater Jens Nørbæk. … Psykiatri

Tvang og bæltefikseringer sker ofte på somatiske afdelinger

Psykcenter_hvidovre

Omfanget af somatisk tvang er uventet stort, og flere af de somatiske patienter bliver bæltefikseret, viser pilotundersøgelse af overlæge Jens Nørbæk fra Liaison og Tilsyn på Psykiatrisk Center Hvidovre. … Psykiatri

Livsfarligt at ville hjælpe de svageste

FOA’s medarbejdere får tæsk på jobbet…. Avisen.dk – psykiatri

Henrik Day Poulsen: Jeg vil flyttes væk fra de mest syge patienter

henrikday

Hvis forslaget til den nye psykiatrilov vedtages, vil Patientklagenævnet få hjemmel til at diktere, hvor høje doser lægerne må bruge til de mest syge patienter. Det kan Henrik Day Poulsen ikke leve med…. Psykiatri

Psykiater udvikler app mod panikangst

Ny app hjælper ansatte på skadestue, praktiserende læger og patienter med at håndtere panikangst…. Psykiatri

Psykiatrien bygger til det hele menneske

Der skal bygges nyt til psykiatrien i Region Hovedstaden, og patienter og personalehar høje forventninger til byggeriet. De vil ikke bare have nye, moderne rammer; de vil have rammer der skaber tryghed, sikkerhed og plads til den enkelte – og

Fælles beslutningstagning i psykiatrien

Forskere og ledere fra Region Hovedstadens Psykiatri har netop udgivet en statusartikel om fælles beslutningstagning/shared decision making i psykiatrien i Ugeskrift for Læger…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Ny app skal styrke samarbejdet mellem patient og behandler

App’en hedder Momentum og skal hjælpe patient, læge og patientens kontaktpersoner med at træffe fælles beslutninger, der støtter den enkelte patients recovery-proces…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Forbedringer: Patienttilfredshed måles på tablets

Fremover måler Region Hovedstadens Psykiatripatienternes tilfredshed løbende og ikke kun en gang hvert tredje år, som det er tilfældet i dag. På den måde får ledere og medarbejdere hele tiden input til, hvor vi kan forbedre os. Målingerne foregår på

Psykisk syg anholdt for kvælertag på kvinde

Politiet ser på sagen med stor alvor…. Avisen.dk – psykiatri

Formand: Sådan forhindrer vi bosteds-drab

Mange sager om vold…. Avisen.dk – psykiatri

En e-mail fremmer empowerment og recovery

Den berømte familieterapeut og en af grundlæggerne af narrativ terapi, David Epston, underholdt i starten af juni 80 ansatte i Region Hovedstadens Psykiatri om det at skrive breve og andre terapeutiske dokumenter til patienter og deres familier. På workshoppen faldt

»Jeg skal ofte forsvare mit valg over for andre mænd«

Overlæge i ungdomspsykiatri, Jakob Ørnberg, har valgt et fag, hvor han i det daglige hovedsageligt er omgivet af kvindelige kolleger…. Psykiatri

Styregruppe: Tal for skizofrenibehandling er ubrugelige

Behandlingen af skizofrene registreres så unøjagtigt i Den National Skizofrenidatadase, at tallene reelt ikke kan bruges til noget. Langt mere præcis registrering af den medicinske del af behandlingen er dog på vej…. Psykiatri

Forhadte bælter løsnet på 1,5 time

20140625_DSC1466

De politiske opråb om at nedbringe tvang i psykiatrien har i flere år runget hult i en udsultet psykiatri. Men den nye psykiatriaftale giver nyt håb…. Psykiatri

Ventelister

Læge: Pukkelafviklingen løfter behandlingen   Andreas Hoff, konstitueret 1. reservelæge på psykoterapeutisk klinik, psykiatrisk center København.  »Jeg oplevede arbejdet med at nedbringe ventelisterne som meget meningsfuldt. Behandling skal så vidt muligt gives, når lidelse står på — ikke når det

Afdelingslæge: Pukkelafvikling går ud over de sygeste

Danny-Reving-04

En nyansat afdelingslæge under Psykiatrisk Center Hvidovre blev bedt om at gennemføre startsamtaler for patienter henvist til ambulant udredning og behandling. Men han ville ikke, da det ville gå ud over de svageste patienter. … Psykiatri

The Sandmen rockede Lunden

The Sandmen spillede onsdag aften til sommerfest for beboere, medarbejdere, pårørende og samarbejdsparter på det socialpsykiatriske behandlings- og rehabiliteringstilbud Lunden i Brøndby. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Kortere venteliste kan give flere henvisninger

Da den nuværende behandlingsret til psykiatrisk behandling blev indført i 2009, fik det lægerne til at henvise  mange flere patienter til hospitalerne — psykiatrien frygter, at det vil ske igen…. Psykiatri

Lean-korps skal fjerne ventetider

Region Hovedstadens Psykiatri har iværksat en ambitiøs plan for at øge kapaciteten og tempoet og dermed at kunne nedbringe ventelisterne. Planen skal sikre, at hospitalet kan leve op til den nye udrednings- og behandlingsret. … Psykiatri

Yngre læger i psykiatrien: Vi er polyfilla i vagtskemaerne

En ny rapport fra Region Hovedstaden viser, at yngre læger samstemmende er utilfredse med introduktionsforløb i psykiatrien. Forløbet ruster dem ikke til at løse de opgaver, de står over for i dagligdagen, lyder kritikken… Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri skal spare 43 mio. kr.

Region Hovedstadens Psykiatri foreslår at lukke to psykiatriske skadestuer og nedlægge sengepladser som del af spareplan for samlet 43 mio. kr. på psykiatriområdet…. Psykiatri

Stor mangel på viden om ikke-medicinsk behandling af ADHD hos børn

Sundhedsstyrelsens nye nationale kliniske retningslinje for ADHD hos børn slår fast, at evidensen for ikke-medicinsk behandling af ADHD er særdeles mangelfuld. ADHD-foreningen frygter fravalg af metoderne og højt medicinforbrug…. Psykiatri

Radikale vil øremærke 60 mio. kr. til forskning i psykiatri

Der er behov for mere forskning på det psykiatriske områder, mener uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen…. Psykiatri

Psykiatri-forskning kan få stor millioncheck

Minister kræver mere viden…. Avisen.dk – psykiatri

PsykiatriNyt: Tema om lean

De første lean-forløb i Region Hovedstadens Psykiatriblev søsat i april 2010. Siden da er der gennemførtlean-forløb ved 15 forskellige afsnit på 10 forskellige centre. Nu sætteslean-forløb i gang på tre hele centre. Målet er at etablere en forbedringskultur og skabe

Psykiatriudvalgsmøde om medicinering i psykiatrien

Tirsdag d. 29. august holdt regionsrådets Psykiatriudvalg møde, og blev bl.a. orienteret om initiativer vedr. medicinering i psykiatrien…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatri i et cirkustelt

55 sygeplejestuderende brugte i sidste ugetre dage på at lære det psykiatriske speciale bedre at kende. På Region Hovedstadens Psykiatris Sommerskole 2012 var auditoriet vanen tro skiftet ud med et stribet cirkustelt med udsigt over Roskilde Fjord. … Nyheder fra

Gennemgang af antipsykotisk medicinering af indlagte patienter er gennemført

I juli måned opgjorde Region Hovedstadens Psykiatri antallet af indlagte patienter, der en eller flere gange har modtaget behandling med olanzapin (antipsykotisk lægemiddel) i doser over den anbefalede. Der er i hele Region Hovedstadens Psykiatri tale om 58 patienter ud

Tvangsanvendelse på Psykiatrisk Center Københavns akutafsnit

Det er ukorrekt, når Dagens Medicin konkluderer, at antallet af tvangsfikseringer er steget voldsomt efter fald i medicinforbrug. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri