Sindslidendes Netværk

Et stort community og socialt netværk, for mennesker med psykisk sårbarhed.

 

Fond trækker forældre-undersøgelse tilbage

Stoler ikke på oplysningerne…. Avisen.dk – psykiatri

Fynsk psykiater får frataget autorisation

Sundhedsstyrelsen harmidlertidigt frataget en fynsk psykiaters autorisation med øjeblikkelig virkning…. Psykiatri

Lægeforeningen forlanger svar om læk i psykiater-sag

Lægeforeningen er bekymret over, at oplysninger fra fortrolig redegørelse er endt hos Danmarks Radio…. Psykiatri

På vej i ukendt land

Lægemiddeludvikling inden for psykiatrien er hæmmet af, at man mangler tilstrækkelige biologiske redskaber til at kunne stille de rigtige diagnoser. … Psykiatri

Psykiatere får ny formand

Overlæge, ph.d. Torsten Bjørn Jacobsen fra Psykiatrisk Center København er i weekenden valgt som ny formand for Dansk Psykiatrisk Selskab…. Psykiatri

Kommunalt ansatte trænes i at opdage spiseforstyrrelser

Nyt projekt skal ruste tre kommunernes medarbejdere til hurtigere at spotte symptomerne hos både børn, unge og voksne med en spiseforstyrrelse…. Psykiatri

Podcast – Lær af patienters erfaringer med psykisk sygdom

Har jeg en fremtid? Hvor meget skal jeg fortælle andre om min sygdom? I en række nye podcast videregiver psykisk syge og tidligere psykisk syge deres erfaringer med at leve med og komme sig over psykisk sygdom. … Nyheder fra

Medicinsk behandling af ADHD sænker risiko for anbringelse af børn

Anbragte børn er mere end fem gange så tilbøjelige til at være diagnosticeret med ADHD, og ofte får de diagnosen før første anbringelse, viser undersøgelse fra Rockwool Fondens forskningsenhed…. Psykiatri

RHP får lærestolsprofessor i børne- og ungdomspsykiatri

Stor anerkendelse til forskningen i RHP: Overlæge Kerstin Jessica Plessen fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center er blevet udnævnt til lærestolsprofessor under Københavns Universitet. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Færre børn og unge får antidepressiv medicin

Antallet af børn og unge, der får antidepressiv medicin, faldt fra 11.758 i 2013 til 10.434 i 2013…. Psykiatri

Arbejdsløs? Så får du lavere erstatning

Brian Kristensen blev fejlbehandlet i to år af den omdiskuterede psykiater Arne Mejlhede. Medicinen kostede Brian ægteskabet, huset og en kæmpe gæld – men han får kun 15.000 i erstatning, fordi han ikke er i arbejde…. Avisen.dk – psykiatri

Ny app bliver fast redskab i psykiatrien

Psykiatri-app’en Momentum, som hidtil har været et pilotprojekt, bliver nu et fast redskab for patienter i hele Region Hovedstadens Psykiatri. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Computerspil i psykiatrien

Mange patienter med skizofreni oplever bevægeforstyrrelser som en bivirkning til deres medicin. Et nyt projekt satser på at udnytte computerspilsteknologien til at lave præcise målinger af disse forstyrrelser, mens patienterne spiller med en Microsoft Kinect. … Nyheder fra Region Hovedstadens

Ny klinisk retningslinje anbefaler nedtrapning af antipsykotiske lægemidler

Sundhedsstyrelsen har sendt en ny klinisk retningslinje for skizofreni i høring, og den præciserer for første gang, at læger bør forsøge at reducere dosis eller helt seponere medicinen, hvis effekten er tvivlsom…. Psykiatri

Hver femte vejledning er blevet slettet

Stor indsats har fjernet 21 procent af alle vejledninger i RHP. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Farmaceuter ansættes i psykiatriske akutmodtagelser

To regioner sætter gang i  tværgående projekter i værk med midler fra satspuljen, der skal sætte fokus på korrekt medicinering af psykiatriske patienter…. Psykiatri

Sexologiprofessor – Vi skal turde spørge til patienternes sexliv

Sexlivet bliver påvirket, når man får en psykisk sygdom. Alligevel er der en stor berøringsangst i psykiatrien, når det kommer til sex. Det vil sexologiprofessor, Annamaria Giraldi, lave om på…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Psykisk syge er sjældent i arbejde

Kun hver fjerde med en psykisk lidelse er i arbejde, viser en ny SFI-rapport…. Psykiatri

Terrorangreb – Psykiatriens kriseberedskab rykkede ud

Psykologer, læger og sygeplejersker fra Region Hovedstadens Psykiatri var på pletten på Bellahøj Politistation for at støtte vidner til skyderierne i København lørdag. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Indsats for børn og unge med psykiske lidelser får 71 mio. kr. fra Satspuljen

Tværfaglige, udgående teams skal sikre, at børn og unge med psykiske lidelser ikke mister tilknytning til skole og hverdag…. Psykiatri

Psykiatere: Kommuner svigter unge misbrugere

Kommunerne føler sig ofte afvist af psykiatrien, siger KL som svar på kritik fra danske børne- og ungepsykiatere…. Psykiatri

Farmaceuterne kommer

Alle akutmodtagelser i Region Hovedstadens Psykiatri får nu farmaceuter tilknyttet. Erfaringerne er positive. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Psykiatere savner fokus på sikkerheden i ny lov

Dansk Psykiatrisk Selskab hilser intentionerne bag regeringens udspil til en ny psykiatrilov velkomne, men savner blandt andet fokus på sikkerheden i psykiatrien…. Psykiatri

Poul Videbech rykker fra Aarhus til Glostrup

Efter at have arbejdet 25 år på Aarhus Universitetshospital, har overlæge og professor i psykiatri Poul Videbech fået nyt job på Psykiatrisk Center Glostrup…. Psykiatri

Forbrug af lægemidler mod psykoser er skævt fordelt

Borgere i Syddanmark og Region Sjælland får oftest midler mod psykoser, viser en analyse fra Apotekerforeningen…. Psykiatri

Regeringen fremlægger ny psykiatrilov

Sundhedsministeriet har fremlagt forslag til ny psykiatrilov, der blandt sigter mod at nedbringe brugen af tvang…. Psykiatri

Online træningsprogram skal hjælpe selvmordstruede

Daglige kognitive træningsopgaver via internettet har stor effekt for akut selvmordstruede. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Privatpraktiserende psykiater: Region Midt vil ikke lade os udrede patienter

Privatpraktiserende speciallæge fra Viborg undrer sig over, at Region Midt lader sygeplejersker udrede patienter i den regionale psykiatri. Hun og hendes kolleger bliver afvist, når de tilbyder deres hjælp, siger hun…. Psykiatri

Hjerneskadet psykiater: Patienter får hjælp

Får tilbud fra Region Midtjylland…. Avisen.dk – psykiatri

Hjerneskadet vestjysk psykiater risikerer at miste jobbet

Dødsfald og grove fejlbehandlinger kan koste jobbet…. Avisen.dk – psykiatri

Sundhedstyrelsen lod hjerneskadet psykiater praktisere i ni år

Sundhedsstyrelsen forsømte at reagere på en række advarsler mod en privatpraktiserende psykiater, der været involveret i både dødsfald og meget voldsomme fejlbehandlinger…. Psykiatri

Sygeplejersker udreder psykiatriske patienter

Lone_Thor_10

Manglen på psykiatere skubber sygeplejersker frem i forreste geled, hvor de på egen hånd hvor de på egen hånd gennemfører psykiatriske forsamtaler. Bagefter stiller psykiatere en diagnose, nogle gange uden at have mødt patienten…. Psykiatri

Fuldt hus til psykofarmaka-arrangement

400 mennesker deltog i”Fup og fakta om psykofarmaca”. Se slides fra arrangementet her. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

PsykiatriNyt – Virksomhedsplan 2015

Årets virksomhedsplan er klar og med den er retningen lagt for, hvordan vi skal udvikle Region Hovedstadens Psykiatri i 2015. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Speciallæger i samlet protest mod lukning af senge

62 læger har indtil videre deltaget i en underskriftsindsamling mod en lukning af en stribe åbne senge på Danmarks største psykiatriske hospital i Region Hovedstaden…. Psykiatri

Nye dyremodeller for skizofreni giver håb om bedre medicin

Det EU-finansierede udviklingsprojekt NewMeds, der blev kickstartet af Lundbeck for fem år siden, er ved at nå sin afslutning og præsenterer nu alle sine resultater. … Psykiatri

Dansk retspsykiater hjælper norsk lovudvalg

20141218LHO3216

I kølvandet på Breivik-massakren anbefaler Tilregnelighedsudvalget i Norge nu, at den norske regering ændrer loven for hvem, der fremover skal vurdere, om en borger var tilregnelig i gerningsøjeblikket…. Psykiatri

Forskere tog på kloster for at løfte retspsykiatrien

kloster

En retspsykiater, en kriminolog og en historiker med speciale i psykiatri er netop hjemvendt fra et to uger langt studieophold på klosteret San Cataldo ved den italienske Amalfikyst. … Psykiatri

Psykiatriske patienter indlægger sig selv med stor succes

Tre psykiatriske centre har skrevet kontrakter med deres patienter, der gør det muligt for patienterne at indlægge sig selv på særlige vilkår. På Psykiatrisk Center Frederiksberg oplever man et stigende antal, der melder sig til ordningen. … Nyheder fra Region

Fup & fakta om psykofarmaka

Brug af medicin – ikke mindst psykofarmaka – giver løbende grund til debat. Senest har Peter Gøtzsche i gangsat en debat om psykofarmaka. Derfor holder Region Hovedstadens Psykiatri og Psykiatriforeningernes Fællesråd nu et fælles arrangement, om hvad vi ved og

Temaaften om at være ung & pårørende

Det Sociale Netværk holder temaaften om unge, der er pårørende til psykisk sårbare. Mødet finder sted i Ballerup d. 13 januar…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Tiltrædelsesforelæsning – professor Annamaria Giraldi

Annamaria Giraldi blev pr. 1. august 2014 udnævnt til klinisk professor i sexologi ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Vil du være med til at udvikle psykiatrien?

For første gang i Danmark skal mennesker med psykiske sygdomme og deres pårørende involverestæt og systematisk i udviklingen afsundhedsvæsenet…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Vold og overfusninger på bosted kostede Pernille jobbet

Efter flere år med tiltagende vold og overfusniger fra beboere på et sjællandsk bosted for socialt udsatte, måtte Pernille sige stop. Nu slog lægen alarm over et vedvarende højt blodtryk og et helbred, der var ved at gå i sort….

Politisk krav efter tre drab: Bosteder skal kulegraves

Efter tre tre tragiske dødsfald bør arbejdsforholdene for ansatte på landets bosteder undersøges nøje, mener SF…. Avisen.dk – psykiatri

Behandling af unge med antidepressiv medicin er en opgave for specialister

Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen præciserer, at igangsætning af behandling med antidepressive lægemidler hos 18-24 årige med depression er en opgave for speciallæger i psykiatri…. Psykiatri

Ny psykiatriseng skaber tryghed

Prototypen på en ny psykiatriseng er blevet grundigt testet, både af brugere og personale. Erfaringerne er positive…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

PsykiatriNyt december 2014

Læs lederen om effektivitet, aktivitetsstyring og lave ventetider. Læs om vores nye Recoveryskole, om ny e-learning, der forebygger vold og trusler, om småbørnsambulatoriet, der nedbragte ventetiden bl.a. gennem forbedringer, og om forskning der viser, at selvmordsforebyggende terapi faktisk virker…. Nyheder

OUH skal betale erstatning for brud på menneskerettigheder

Odense Universitetshospital brød en 29-årig patients menneskerettigheder, da han blev tvangsfikseret i over 12 timer. Det koster sygehuset en erstatning…. Psykiatri

Nordentoftprisen går til Annette Erlangsen

Nordentoftprisen er i 2014 uddelt til seniorforsker og programleder Annette Erlangsen fra Forskningsenheden på Psykiatrisk Center København som en anerkendelse af hendes store forskningsindsats og engagement indenfor feltet selvmordsforebyggelse. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri