Sindslidendes Netværk

Et stort community og socialt netværk, for mennesker med psykisk sårbarhed.

 

Hjernemadsen bliver afdelingslæge på Hvidovre

I en årrække har Peter Lund Madsen givet sin viden om hjernen videre til danskerne på scener og i sendeflader. 1. april blev han færdig som speciallæge i psykiatri og begynder om fire måneder som afdelingslæge…. Psykiatri

Høje doser antipsykotika på flere psykiatriske centre

Stikprøver viser, at højere doser antipsykotika (olanzapin) end de vejledende er blevet ordineret ikke blot på Psykiatrisk Center Glostrup men også på andre psykiatriske centre i regionen. Region Hovedstadens Psykiatris nedsatte taskforce undersøger nu de lægefaglige årsager til, at de

Medicinering i psykiatrien

Pressemeddelelse fra Region Hovedstaden…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Henrik Lublin forlader stillingen som centerchef på Psykiatrisk Center Glostrup

Jan Toftholm Andersen tiltræder som konstitueret centerchef med øjeblikkelig virkning. Klinikchef Lars Søndergård fritages for tjeneste indtil videre…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Pakkeforløb vil løfte kvalitet og middellevetid for psykisk syge

Ni nye psykiatripakker skal øge kvaliteten og effektiviteten i psykiatrien. Målet er bedre forløb for patienter og pårørende og flere gode leveår psykisk syge…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Pressemeddelelse: Region Hovedstadens Psykiatriudvalg tilfreds med initiativer mod overmedicinering

Kommunikationen mellem psykiatrien og regionsrådet skal dog samtidig blive mere åben…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Information til patienter og pårørende om medicindoser

Medicineringen i Region Hovedstadens Psykiatri og særligt Psykiatrisk Center Glostrup har været kritiseret fra flere sider og i medierne i de seneste uger. Det handler om medicindoser i forbindelse med akutbehandlingen af mennesker med psykoser. Du kan læse om sagen

PsykiatriNyt om medicinanvendelse i Region Hovedstadens Psykiatri

Særnummer af nyhedsbrevet fra Region Hovedstadens Psykiatri…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Ny kampagne for brydcirklen.dk skal forhindre overgreb på børn

Ny kampagne for brydcirklen.dk skal få voksne medseksuelle fantasier om børn til at søge hjælp via en anonym telefonrådgivning.Sexologisk Klinik i Region Hovedstadens Psykiatri og Red Barnet står bag kampagnen, der skal forhindre seksuelle overgreb på børn…. Nyheder fra Region

Hæder til den transkulturelle psykiatri

Projektsygeplejerske Marianne Østerskov fra Videncenter for Transkulturel Psykiatri modtog dette års sygeplejerskepris fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Hovedstaden…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Vi søger deltagere til interviews om god patientkommunikation

Har du været/er i behandling i psykiatrien i Region Hovedstaden, og har du lyst til at fortælle os om dine oplevelser og forventninger til kommunikationen under et behandlingsforløb, så vil vi meget gerne høre fra dig…. Nyheder fra Region Hovedstadens

Medarbejdere med brugerbaggrund i Region Hovedstadens Psykiatri

Psykatri- og socialudvalget har afsat 1,3 mio.kr.til ansættelse af medarbejdere med brugerbaggrund i døgnafsnit…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Stort fald i ventetiden i børne- og ungdomspsykiatrien

Der er blevet arbejdet hårdt og målrettet på at nedbringe ventetiden i børne- og ungdomspsykiatrien i Region Hovedstaden – og det har båret frugt: Siden 2010 er antallet af patienter, der venter på behandling i to måneder eller længere, mere

På vej mod fremtidens retspsykiatri i Region Hovedstaden

Tre totalrådgiverteams ud af seks er i dag udpeget som vindere af fase 1 i projektkonkurrencen for Ny Retspsykiatri Sct. Hans…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

PsykiatriNyt januar 2013

Læs om forskning i menneskets bevidsthed, om psykiatrisk pleje af patienter med anden etnisk baggrund og om hvordan psykiatere prøver at forebygge pædofile overgreb…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Afgørelse vedr. klinikchef Lars Søndergård

Sundhedsstyrelsen har netop truffet en afgørelse i tilsynssagen vedrørende klinikchef på Psykiatrisk Center Glostrup Lars Søndergård. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Kodeks for god medicinsk behandling

Region Hovedstadens Psykiatri udvikler i et samarbejde mellem brugere, pårørende og fagfolk et kodeks for god medicinsk behandling. Første møde med brugere og pårørende blev afholdt i januar…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Ung forsker får L’Oréal-UNESCO legat

Seniorforsker Kamilla Miskowiak, Region Hovedstadens Psykiatri, har modtaget L’Oréal-UNESCO-prisen ’For Women in Science’. Med prisen følger 100.000 kroner til forskning i antidepressiv behandling med ’magnet-hjelm’…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Udvikling i anvendelse af olanzapin 2012

Anvendelsen af olanzapin er blevet undersøgt hver måned i 2012. Samlet set er der sket et markant fald i anvendelsen af døgndoser over 40 mg, set i forhold til antallet af patienter i behandling med olanzapin. … Nyheder fra Region

Patienter med bipolar lidelse eller kognitive vanskeligheder søges

Har du bipolar lidelse og kognitive vanskeligheder er der nu mulighed for at deltage i forsøg med den psykologiske behandlingsform kognitiv remediering. Alle kan henvende sig eller henvise til projektet, så længe inklusionskrav opfyldes. Sidste frist for henvendelse er 15.

Anne Hertz konstitueret vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri

Direktionen har efter aftale med koncerndirektionen besluttet at konstituere Anne Hertz i stillingen som vicedirektør i Region Hovedstadens Psykiatri. Martin Lund glæder sig til samarbejdet…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Virksomhedsplan 2013

Region Hovedstadens Psykiatri har fem strategiske indsatsområder, der skal bringe psykiatrisk behandling og pleje tættere på visionerne for fremtidens psykiatri. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

PsykiatriNyt februar 2013

Læs om selvmordsforebyggelse i forskning og nybyggeri, forebyggelse af livsstilssygdomme blandt mennesker med skizofreni og den nye PsykInfo…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Rejsegilde på Lunden

Til sommer står 12 nye boliger klar på det socialpsykiatriske botilbud Lunden i Brøndbyøster. Ved det nylige rejsegilde var stemningen høj – og forventningerne overstrålede næsten forårssolen…… Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Gå på opdagelse i psykiatriens verden til Sundhedsdagene

Kom og besøg Region Hovedstadens Psykiatri til Sundhedsdagene i Øksnehallen den 22.-24. marts. Det bliver tre spændende dage med masser af aktiviteter for børn og voksne, og det er gratis at være med. Du kan bl.a. konfrontere din angst for

Sundhedsdage: Dialogmøde om børn og unge i psykiatrien

Lørdag den 23. marts kl. 10-12 holder Region Hovedstaden dialogmøde i Øksnehallen med regionens politikere om børn og unge i psykiatrien. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Strategi for brugerinddragelse i psykiatrien på vej

Region Hovedstadens Psykiatri udvikler en ny strategi for inddragelse af og samarbejde med patienter og pårørende…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Stærke kræfter til lean-arbejdet

Region Hovedstadens Psykiatri er i fuld gang med at indføre lean-metoder. Målet er bedre, mere sammenhængende og effektive forløb for alle patienter. En ny lean-stab skal støtte forbedringsarbejdet på centrene…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

4-årig videreuddannelse til specialpsykolog indenfor børne- og ungdomspsykiatrien

15 uddannelsesforløb til specialpsykologuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri opslås til besættelse pr. 1. september 2013…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Indstil kandidater til Nordentoft-prisen

Ny pris til praktikere og forskere, der gør en særlig indsats for selvmordsforebyggelse…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Sundhedsdage 2013: Blandt edderkopper og kugledyner

Der var rig lejlighed til at se sine fobier i øjnene, til at putte sig under kugledyner – og frem for alt til at lære mere om livet med en psykisk sygdom, da Region Hovedstadens Psykiatri deltog i Sundhedsdagene 2013….

Forskningens Døgn ’13

Kom til Forskningens Døgn ´13 fredag d. 3. maj kl. 14.30-17.00, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, auditorium 1…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Nyt informationscenter slår dørene op til viden om psykisk sygdom

”Viden der får dig videre” sådan lyder sloganet for Region Hovedstadens nye PsykInfo – et psykiatrisk informationscenter – som netop har slået dørene op i Rosengården i indre København. Med sin centrale placering tæt ved Nørreport Station er PsykInfo synlig

PsykiatriNyt april 2013

Anvendelsen af tvang skal nedbringes. Ny bølge af gennembrudsprojektet vil afprøve forskellige aktiviteter med netop dette formål. Der er nye instruktionsfilm om tvang på vej. Og på botilbuddet Orion har man gode erfaringer med konflikthåndteringsmetoden Durewall. … Nyheder fra Region

Glem pillerne: Ny opfindelse mod depression

Magnethjelm kan kurere svær depression…. Avisen.dk – psykiatri

Aktuel debat om antidepressiv medicin

Der er aktuelt en urimelig hård debat i medierne om antidepressiv medicin, hvor mange nuancer forsvinder. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

PsykiatriNyt nr. 2 april 2013

Læs bl.a. om brugerinddragelse i byggeprojekter, KRAM ogom vinderprojektet i konkurrencen om øget trivsel og nærver… Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Høj patienttilfredshed i psykiatrien

Mere end 90% tilfredse patienter er en cadeau til medarbejdere og ledere, siger konstitueret vicedirektør Anne Hertz. Patienter og pårørende oplever personalet som lyttende og forståelige i dialogen om indlæggelse og ambulant behandling…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Spørgeskemaundersøgelse fra Psykiatrifonden om skizofreni

Psykiatrifondens landsdækkende indsats om skizofreni undersøger i april og maj 2013, hvordan mennesker med skizofreni i Danmark oplever psykiatrien, og hvad der fremmer – og hindrer – deres recovery…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Mød Psykiatrien i Danmarks Internationale Region

Hvordan opleves en psykose? Hvad siger den nyeste forskning om psykiske sygdomme hos børn og unge? Hvordan behandler man unge med skizofreni? Hvad ved man om sammenhængen mellem psykisk sygdom og livsstil?… Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Ny kampagne om KRAM i psykiatrien

Ny kampagne sætter fokus på sund livsstil blandt mennesker med psykisk sygdom. Film, pjecer, plakat og håndbog giver gode råd om kost, rygning, alkohol og motion (KRAM) og inspirerer til nye, sundere vaner…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

PsykiatriNyt maj 2013

Læs om, hvad patienter og pårørende er tilfredse eller utilfredse med. Om syv vigtige pointer i udviklingen af sundhedsvæsenet. Om det nye gadeplansteam, der hjælper hjemløse med psykisk sygdom. Og om lægen, der giver koncert med World Doctors’ Orchestra…. Nyheder

Ansættelser af medarbejdere med brugerbaggrund

Den 1. juni 2013 starter seks personer med brugerbaggrund på seks døgnafsnit på henholdsvis Psykiatrisk Center København,Psykiatrisk Center Frederiksberg og Psykiatrisk Center Ballerup. … Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

En smuk have, der indbyder til aktivitet

I den ene ende dominerer lyden af de rytmiske dunk fra en basketball. I den modsatte ende er der plads til fuglekvidder og rislende vand. Træningshaven på Psykiatrisk Center Frederiksberg stimulerer alle sanser…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

4-årig videreuddannelse til specialpsykolog indenfor psykiatrien

30 uddannelsesforløb til specialpsykologuddannelsen i psykiatri opslås til besættelse pr. 1. december 2013…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Ny udredningsret i september 2014

Fra september 2014 indføres en udredningsret til psykiatriske patienter på to måneder, og fra 2015 er fristen én måned som i resten af sygehusvæsenet…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

2-årig specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi

Skolen for Kognitiv Adfærdsterapi udbyder nu igen en to-årig specialistuddannelse i kognitiv adfærdsterapi. Uddannelsen retter sig mod læger og psykologer, som ønsker at specialisere sig inden for den kognitive psykoterapeutiske metode i arbejdet med voksne patienter. … Nyheder fra Region

Ny centerchef på Psykiatrisk Center København

Karin Garre er ansat i stillingen som centerchef på Psykiatrisk Center København pr. 1. september 2013…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri

Oplev når vinderen af Ny Retspsykiatri Sct. Hans bliver offentliggjort

Hvilket arkitektteam skal lægge tegninger til Danmarks største retspsykiatriske afdeling på Psykiatrisk Center Sct. Hans – et historisk projekt til en halv milliard kroner? Det finder du ud af på onsdag, hvor vinderen af den prestigefyldte konkurrence Ny Retspsykiatri Sct.

Børn som pårørende i psykiatrien

Region Hovedstadens Psykiatri styrker i samarbejde med Psykiatri Skåne indsatsen overfor børn som pårørende i psykiatrien…. Nyheder fra Region Hovedstadens Psykiatri